Ordlista


Proformafaktura - utfärdas för varuleveranser där inte mottagaren kräver någon betalning för varan. Fakturan upprättas för att visa varornas värde.

Varukod - En varukod för export består av åtta siffror och för import är det tio siffror. Det är viktigt att din vara får korrekt varukod eftersom den styr tullavgifter, eventuella restriktioner och talar om för tullmyndigheten vilken typ av vara det är som flyttas över gränsen.

Behöver du hjälp att ta fram varukoden för din vara, kontakta Tullverket.

Leveransvillkor - Internationellt erkända regler som fördelar ansvaret och risker mellan köpare och säljare i samband med transporter.

Delivered Duty Paid (DDP) - betyder att säljaren står för risken och alla
kostnader fram till angiven plats i mottagarlandet.

Handelsdokument: Temporär export

Med temporär export kan du skicka eller ta med dig varor som tillfälligt ska vistas utanför EU. Det kan röra sig om verktyg för att utföra ett arbete, varor till mässa eller varuprover som ska demonstreras.

Vi erbjuder temporär export med elektronisk tulldeklaration till Norge. Fler länder tillkommer inom kort. 

Vad ska jag välja - ATA carnet eller Temporär Export? 

Vill du ha hjälp med att ta fram det bästa alternativet för dina varor och resa? Skicka en förfrågan till handelsdokument@vasthk.se så gör vi en beräkning och presenterar båda alternativen för dig, så kan du enkelt
välja det som passar bäst.  

Hur fungerar Temporär export?

Processen: För en tur– och returresa till Norge skapas fyra tulldeklarationer, en deklaration per gränsövergång.
Tillgänglighet: Ni får en dokumentlista på mail, som ni sedan skriver ut. Listan innehåller alla uppgifter tullen behöver vid gränspassage. Visa upp listan för tullen och få den stämplad och signerad. 
Tull-ID: Alla deklarationer har ett Tull-ID och är spårbara elektroniskt i Tullverkets system.

Vad kostar Temporär export?

Se aktuell prislista för Temporär Export.


Hur du ansöker om Temporär Export

 1. Ansök om EORI-nummer hos Tullverket
  Eori står för "Economic Operator Registration and Identification" och är ett unikt registreringsnummer som ska användas vid all tullrelaterad verksamhet inom EU. Ansök enkelt och kostnadsfritt om EORI -nummer på Tullverkets hemsida. Det tar ungefär en timme att få ansökan godkänd efter att den har skickas in.  

  Har du redan ett EORI-nummer? 
  Du kan kontrollera om ditt företag har ett giltigt EORI-nummer med hjälp av EU kommissionens verktyg EORI number validation
  I Sverige består EORI-numret av landskoden SE följt av organisationsnumret utan bindestreck, till exempel "SE1122334455". Har du enskild firma är det i stället landskod följt av ditt personnummer utan bindestreck. 
    

 2. Ladda ner och fyll i följande dokument:
  Försättsblad Temporär Export 
  Fullmakt Västsvenska Handelskammaren
  Restriktionsavtal 
  Proformafaktura 
  Instruktion - ta fram varukod

 3. Skicka in din ansökan
  Maila samtliga dokument (ej instruktion - ta fram varukod) till handelsdokument@vasthk.se så ordnar vi resten. Vi återkopplar med dokumentlistan inom två arbetsdagar. 


BEHÖVER NI HJÄLP ELLER RÅDGIVNING?

Kontakta teamet på Handelsdokument:
Mail: handelsdokument@vasthk.se
Tel: 031-835924

Du kan också skriva din fråga direkt via chattfunktionen här på vår webbplats.