Ny i karriären? Här är tipsen för hur du lyckas

Är du ny i din karriär och vill ta kontroll över din professionella och personliga utveckling? Vill du utforska nya möjligheter och stärka ditt personliga varumärke? Du är inte ensam. Karriärutveckling kräver både mod och strategi. Men oroa dig inte, vi har verktygen för hur du kan nå dina mål. Vi har listat olika faktorer som kan vara bra att ha i åtanke inför din framtida karriärutveckling.

Självledarskap - Led dig själv och andra

Ett sätt att stärka sin karriär är genom ledarskap, både att leda andra och genom självledarskap. Att kunna leda utan att vara en chef kan också påverka ens position i karriären. Genom att visa ledarskap kan du skapa en positiv arbetsmiljö, bygga starka relationer och inspirera dina kollegor till att prestera på sin bästa nivå. Detta i sin tur ökar din synlighet och trovärdighet i organisationen, vilket kan leda till nya möjligheter, ökat ansvar och förbättrade chanser att avancera i din karriär.

Likväl som du behöver kunna leda andra behöver du även utveckla ett självledarskap. Ett framgångsrikt självledarskap bottnar i förmågan att ta ansvar för egen utveckling utan att vara beroende av externa auktoriteter eller styrning. Det handlar om att aktivt leda och motivera sig själv, sätta mål, fatta beslut och hantera tiden effektivt. Genom att omfamna ett självledarskap kan du ta kontroll över din karriär.

Behöver du en större förståelse för hur du kan utveckla ett självledarskap? Stärk dina ledarskapsförmågor med vår utbildning för Young Professionals

Nätverka, nätverka, nätverka..

Vad är nätverkande och vilka fördelar kan det ge din karriär? Nätverkande är processen att skapa och vårda relationer inom ens bransch eller yrkesområde. Att bygga ett nätverk professionellt kan leda till jobberbjudanden, affärsmöjligheter och ökad synlighet. Ett bra nätverk bygger på ett ömsesidigt förtroende ­– personer i ditt nätverk måste ha tillit till dig för att kunna gå i god för dig. Se därför till att upprätthålla kontakten och hör inte bara av dig när du behöver något av dina kontakter.

Som ny i karriären kan det även vara hjälpsamt med en mentor. En mentor är en erfaren yrkesperson som verkar som en förebild och delar med sig av inspiration, råd och erfarenheter till någon som är mer ny inom sitt fält. Ett mentorskap handlar om att föra en givande, utmanande och utvecklande dialog som kan föra dig framåt i karriären, samtidigt som det har en positiv effekt för bådas personliga utveckling.

Satsa på personlig utveckling

Personlig utveckling kan vara ett brett ord men i grunden handlar det om de aktiviteter vi gör som bidrar till att vi utvecklas som människor. Det handlar om att hitta balans i livet men även att våga utmana sig själv för att kunna utveckla sig själv och sina förmågor. En start till din personliga utveckling är att sätta mål utifrån områden du behöver utvecklas på. Det kan vara både att utveckla nya färdigheter och kunskaper men även att förändra beteenden som till exempel prokrastinering i ditt arbete.

Ta även vara på möjligheten om din arbetsplats erbjuder kompetensutveckling. Att ha stöd från din arbetsgivare i att utforska nya områden visar på ett förtroende till dina kunskaper och kan inspirera dig till att sträva efter högre mål samtidigt som du ökar din personliga utveckling.

Stärk ditt personliga varumärke

Har du koll på ditt personliga varumärke? Ett personligt varumärke är kortfattat ditt professionella rykte. Faktorer som påverkar ditt personliga varumärke är bland annat hur du uppfattas av kollegor, vilka värderingar du har samt vad som gör just dig unik i din yrkesroll. Det är därför av vikt att bygga på ditt personliga varumärke för att kunna säkra ditt nästa steg i din karriär.

Ett första steg kan vara att skapa en uppdaterad Linkedinprofil för att marknadsföra dig själv. Hur kan du kommunicera dina styrkor? Vad vill du att människor ska tänka när de hör ditt namn? Vad är din USP (Unique Selling Point)? Dessa är frågor som kan vara bra att ha i åtanke när du vill utveckla ditt personliga varumärke.

Utveckla din presentationsteknik

Att arbeta på din presentationsteknik lär dig att informera på ett effektivt och övertygande sätt, vilket kan öka ditt självförtroende att tala inför andra. Genom att kunna presentera dina idéer, projekt eller resultat på ett tydligt och engagerande sätt ökar chanserna att få gehör för dina tankar och idéer, vilket kan leda till erkännande, befordran och nya karriärmöjligheter. Således kan utvecklingen av din presentationsteknik vara en viktig faktor för din karriärutveckling.

Ta inspiration av andra

En viktig del i att utveckla din karriär är att alltid sträva efter att lära dig mer. Ett enkelt sätt till att nå nya insikter är att ta inspiration från andra och deras erfarenheter. Gå på föreläsningar och kurser inom personlig utveckling och ledarskap samt våga ta kontakt med personer som du ser upp till för insikter om hur de har lyckats.

Young professionals

Vill du få mer stöd i hur du kan göra dig redo för nästa steg i din karriär? Med vår utbildning för Young Professionals får du möjligheten att stärka din personliga och professionella utveckling genom kompetensutveckling och nätverkande. Utveckla ditt ledarskap och få verktygen till att öka effektivitet, samarbete och motivation genom fem halvdagar under ca två månaders tid. Läs mer om vår utbildning för Young Professionals här:

Utbildning för Young Professionals

Ledarskapsutveckling för chefer och ledare

Är du ny som ledare eller chef? Ta del av vår ledarskapsutbildning för att stärka din kompetens inom ledarskap:

Ledarskapsutbildning

 Se kommande utbildningsstarter