Oskar Avedal

Oskar Avedal är projektutvecklare för kompetensförsörjningsfrågor och ansvarig för Handelskammarens initiativ med lärlingsanställningar inom vuxenutbildningen.

Viktiga frågor är regionens kompetensförsörjning och en inkluderande arbetsmarknad med ett nära samarbete mellan skola och arbetsliv.

meddelande till Oskar