Niklas Delersjö

Niklas Delersjö leder Move to Gothenburg, ett initiativ där näringsliv, akademi, stad och region arbetar tillsammans för att attrahera och ta emot internationell kompetens på bästa sätt.

På nationell nivå arbetar Niklas i nära samarbete med flera relevanta myndigheter för att skapa en effektiv myndighetsprocess för de som kommer för att arbeta eller studera i Sverige. Niklas är också delaktig i dialoger och utredningar som rör frågor om hur Sverige kan bli bättre på att attrahera och ta emot nya talanger.

Move to Gothenburg utvecklar och marknadsför också ett helhetserbjudande för internationell kompetens och når ut till cirka 4 miljoner talanger per år, har över 125 000 unika besökare på webben och har utvecklat konceptet till International House Gothenburg.

Vill du veta mer kring regionala och nationella möjligheter, utmaningar och behov när det kommer till att attrahera internationell kompetens? Eller vill du veta mer om internationella trender inom området? Då är Niklas rätt person att kontakta.