Niklas Delersjö

Niklas leder Move to Gothenburg, ett initiativ där näringsliv, akademi, stad och region arbetar tillsammans för att attrahera och ta emot internationell kompetens på bästa sätt.

På nationell nivå arbetar Niklas i nära samarbete med flera relevanta myndigheter för att skapa en effektiv myndighetsprocess för de som kommer för att arbeta eller studera i Sverige. Niklas är också delaktig i dialoger och utredningar som rör frågor om hur Sverige kan bli bättre på att ta emot nya talanger.

Under 2019 har Move to Gothenburg utvecklat ett koncept för ett internationellt center som nu testkörs och planeras att skalas upp under slutet av året.

Vill du veta mer kring regionala och nationella möjligheter, utmaningar och behov när det kommer till att attrahera internationell kompetens? Eller vill du veta mer om internationella trender inom området? Då är Niklas rätt person att kontakta.

READ MORE ABOUT Move to Gothenburg