Matilda Rylander

Mathilda är praktikant hos team marknad. Hon läser sin sista termin på IHM Business School på programmet Digital Marketing Specialist.