Maria Fuxborg

Som näringspolitisk chef på Västsvenska Handelskammaren är det Maria som leder vårt politiska arbete. Med över 3000 medlemsföretag i ryggen ansvarar hon för att företräda det västsvenska näringslivet och skapa de bästa förutsättningarna för fortsatt utveckling och konkurrenskraft. 

Västsvenskt näringsliv är tveklöst ett av de starkaste dragloken i svensk ekonomi och ligger i framkant när det kommer till investeringar för en grön omställning. Den internationella konkurrensen taktar inte ner och kampen om kompetens tar inte paus. Det finns ingen fråga som är för liten eller för stor när det handlar om att bidra till Västsveriges attraktionskraft och tillväxt. 

Våra fem fokusområden är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling

Hör av dig till Maria om du vill veta mer om våra fokusområden, konjunkturen i regionen eller vad som behövs för att Västsverige ska fortsätta utvecklas och växa.

meddelande till Maria