Linnea Wendel

Linnéa studerar på masternivå Europeiska Studier med Samhällsvetenskaplig inriktning på Göteborgs Universitet.

Förnuvarande är Linnéa praktikant på den internationella avdelningen på Västsvenska Handelskammaren för att få utökad erfarenhet och kunskap inom arbetslivet.