Linda Alexandersson

Linda Alexandersson studerar just nu sin sista termin på Samhällsplanerarprogrammet vid Örebro universitet. I samband med detta gör hon just nu praktik på näringspolitiska avdelningen hos Västsvenska Handelskammaren.

Lindas primära fokus är att följa arbetet inom frågor som berör stadsutveckling, kompetensförsörjning och infrastruktur.