Jeanette Andreasson

Jeanette projektleder lokalt företagsklimat som är en del av våra fem politiska områden. 

För närvarande jobbar hon med att ta fram en Näringslivsstrategi 2035 för Kungälvs kommun. Ett omfattande och avancerat arbete som vi siktar på att implementera även i närliggande kommuner under 2020.

Kontakta Jeanette för att diskutera hur just din kommun borde förändras vad gäller lokalt företagsklimat. Vill du aktivera dig i ett lokalt företagsråd i din kommun? 

meddelande till jeanette