There is a license error on this site:
0050568A26D9 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Irena Söderström | Västsvenska Handelskammaren

Irena Söderström

Irena Söderström bemannar Frontdesk på Park 49 som är husets hjärta. Där jobbar hon som receptionist med bland annat registrering av besökare till hela huset men är i första hand Västsvenska Handelskammarens ansikte utåt.