Carolina Kämpe-Nilsson

Carolina är praktikant på vår näringspolitiska avdelning och jobbar främst med våra kompetens- och trygghetsinitiativ. Carolina läser statsvetenskap med inriktning kriminologi vid Göteborgs universitet.

Våra fem fokusområden är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.