There is a license error on this site:
0050568A26D9 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Ann Sandén | Västsvenska Handelskammaren

Ann Sandén

Ann Sandén arbetar med Västsvenska Handelskammarens olika grupper för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med fokus på strategi för chef och ledare.

Ann kommer tidigare från flera olika uppdrag inom bankvärlden och har under flera år varit verksam inom relocation, det vill säga arbetet med att få en smidig övergång för internationellt anställda i deras rekrytering och flytt till Västsverige.

Kontakta henne om du är intresserad av att diskutera dina jobbutmaningar med personer i liknande roller och positioner.