Ann Sandén

Ann Sandén arbetar med Västsvenska Handelskammarens olika grupper för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med fokus på strategi för chef och ledare.

Ann kommer tidigare från flera olika uppdrag inom bankvärlden och har under flera år varit verksam inom relocation, det vill säga arbetet med att få en smidig övergång för internationellt anställda i deras rekrytering och flytt till Västsverige.

Kontakta henne om du är intresserad av att diskutera dina jobbutmaningar med personer i liknande roller och positioner.