Ledarskapsutveckling för dig som vd

Är du vd? Västsvenska Handelskammaren erbjuder både vd-nätverk och utbildningar för dig som vd. Vi har dessutom utbildningar för styrelsen, ledningsgruppen och för dina anställda. Du är även välkommen att bli en del av Västsveriges största vd-nätverk, bestående av närmre 400 vd:ar. Tillsammans utvecklar vi Västsverige. 


Våra utbildningar och nätverk finns i Göteborg, Borås, Skövde och Trollhättan. 

UTBILDNINGAR FÖR VD

Nedan ser du vårt utbud av utbildningar för dig som vd. Du kan till exempel gå vår vd-utbildning, styrelseutbildning, styrelseordförandeutbildning, ledningsgruppsutbildning eller kortare kurser inom hållbarhet och digitalisering. Vi erbjuder även utbildningar anpassade efter ert företags behov.

Se ett urval av utbildningar för dig som vd:


VD-utbildning
Styrelseutbildning
Styrelseordförandeutbildning
Ledningsgruppsutbildning
Företagsanpassade kurser
Ledarakademin
Hållbarhetskurser
Digitaliseringskurser

 Se kommande utbildningsstarter

VD-NÄTVERK

Vill du som vd nätverka med andra i liknande situation som du? Våra vd-nätverk består av närmare 400 vd:ar som träffas regelbundet i 40 skräddarsydda strategigrupper. Diskussionerna leds av en samtalsledare och agendan sätts gemensamt, där ni diskuterar aktuella utmaningar och hittar lösningar tillsammans. I vd-nätverken diskuteras bland annat ledarskap. strategiarbete och verksamhetsutveckling. 

Se våra olika nätverk och strategigrupper som passar dig som vd nedan:

VD-nätverk
Nätverk för Executive
VD-nätverk för entreprenörer

 Intresseanmälan nätverk

Vd-nätverk med olika inriktningar
Vi har nätverksgrupper för vd:ar på både små och stora bolag och med olika inriktningar där du som vd noga matchas med rätt grupp. Du får utbyta erfarenheter och bygga värdefulla kontakter med andra vd:ar från andra företag och branscher inom näringslivet.

vd nätverk och utbildning.jpg

FÖRETAGSANPASSADE KURSER

Vi erbjuder även utbildningar anpassade efter just ert företag inom bland annat ledarskap, hållbarhet och digitalisering. Våra skräddarsydda kurser utgår från ert företags och era medarbetares behov där era utmaningar står i fokus. Välkommen att kontakta Rebecka Bartolomé som hjälper er att skapa positiva förändringar och stärka er kompetens.

 Utbildning för företag


Vill du veta mer om våra utbildningar eller nätverk för vd?

Välkommen att kontakta oss via formuläret nedan om du har några frågor om våra nätverk eller utbildningar. 

Västsvenska Handelskammaren finns i Göteborg, Borås, Skövde, Trollhättan och Varberg.

INTRESSEANMÄLANLäs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår .