Maria Tornberg

Maria Tornberg är föreläsare på vår vd-utbildning och genomför företagsanpassade utvecklingsinsatser för ledningsgrupper. Hon leder också våra ledarskapsutbildningar i Neuroledarskap och SCARF-modellen. Maria har gedigen kunskap och erfarenhet av att utveckla det strategiska och affärsmässiga ledarskapet på hög strategisk nivå och har verkat som doktorand på Försvarshögskolan.

Hon har en master of Science i Business Law, har studerat beteende- och neuropsykologi på universitetet och är certifierad på NeuroLeadership Institute.

Maria delar med sig av de senaste forskningsrönen om hur organisationer som vill nå världsklass behöver rusta sina ledare för att möta den nya tidens krav och förväntningar.