Lars Idmyr

Lars har i huvudsak levt och verkat i en projektmiljö i hela sitt yrkesverksamma liv, alltifrån projektledning i två Volvo Ocean Race till utvecklingsprojekt till försäljning av bolag.

1 februari 2008 mitt i finanskrisen startade han Goovinn, ett konsultbolag som i huvudsak är inriktat på program-, projekt- och förändringsledning.
Lars är VD på Goovinn. Utöver gedigen projektkunskap, har Lars stor erfarenhet av att driva och leda bolag utifrån värderingar och affärsmannaskap.

Lars möter du på vår vd-utbildning dag 1, under passet ”Att driva strategiarbete”.

Läs mer om vår vd-utbildning