Wilhelm Hast

Wilhelm har drygt 20 års erfarenhet av att utbilda och coacha i ledarskap och har en passion för människors utveckling.

Sedan 2001 år vd i eget konsultbolag, för närvarande 4 anställda. Innan dess över 10 års egen chefs- och ledarerfarenhet i roller bl.a. som försäljningschef och affärsområdeschef. Wilhelm har mycket stor erfarenhet av arbete som utbildare, facilitator och coach för chefer och medarbetare och har lång erfarenhet som samtalsledare i Handelskammarens strategigrupper.

Wilhelms arbetar framför allt med att utveckla människors förmåga till ledarskap, kommunikation och att skapa resultat. Har sedan starten av egen verksamhet 2001 utvecklat chefer i en fjärdedel av Sveriges 100 största företag. Wilhelm har stor förmåga att med ett coachande förhållningssätt väcka avgörande insikter hos individen snarare än att stanna vid teoretiska resonemang och modeller.