Wilhelm Hast

WILHELM HAST är samtalsledare i våra chefsnätverk för ekonomichefer och vårt nätverk för exekutiva ledare

Vad arbetar du med idag?
Jag är VD för HAST Utveckling AB där jag utbildar och coachar chefer och ledare att expandera resultat och välmående i sina organisationer.

Vad är din bakgrund?
Jag har en Fil Kand. i Livsåskådningsvetenskap och har haft förmånen att personligen coacha och utbilda över 20 000 ledare från över 40 länder de senaste 25 åren.

Vad är det viktigaste värdet som du som samtalsledare tillför gruppen/grupperna du leder?
Som samtalsledare vill jag skapa ett klimat av öppenhet och autenticitet så att deltagarna är trygga och fria att kommunicera öppet. Jag vill också bidra till klarhet och fokus samt leda gruppens dialog så att det uppstår affärsnytta, fördjupade relationer och bra energi.

Ansök om en plats i vårt chefsnätverk.

Ansök