Karin Dahlgren

Karin är en drivande, lyhörd och energigivande verksamhets- och ledarutvecklare med stort intresse för människor och företagande. Hon har lång och bred erfarenhet från många olika typer av uppdrag, befattningar och verksamheter både genom sin tid som ledare inom industrin, genom utvecklingen av egna bolag, genom styrelseuppdrag och genom sina uppdrag som konsult.

I uppdragen som samtalsledare har Karin en förmåga att skapa trygghet i gruppen och hitta rätt metodik för varje situation. Metoderna hjälper till att säkerställa att alla deltagare kommer till sin rätt, kommer till tals och att alla tillsammans arbetar för att uppnå syftet med mötet. Med stöd i sin gedigna och breda utbildning och många erfarenheter driver hon möten framåt, genom sin välvilja och mod utmanar hon deltagarna att på ett tryggt sätt ta sig bortanför komfortzonen och de uppenbara lösningarna.

Karin är civilingenjör med kompletterande utbildningar inom ledarskap- och ekonomi. Hon har haft tekniska och kommersiella ledarbefattningar på Södra skogsägarna, Dafgårds och Wasabröd. Utöver arbetet i det egna konsultföretag, TreK Consulting, äger och utvecklar hon familjeägda bolag inom fastighetsbranschen och restaurangbranschen i Varberg.