”Göteborg kan bli ledande inom medtech i Norden”

Dag Andersson är vd för XVIVO. Göteborgsföretaget som nyligen rönt internationell uppmärksamhet för sin delaktighet i teknologin bakom världens första hjärttransplantation mellan gris och människa. Vi slog honom en signal.

Dag Andersson, vd för XVIVO, medlemsföretag i Västsvenska Handelskammaren.
Transplantationen genomfördes den 7:e januari på University of Maryland School of Medicine i USA. Hur har den senaste tiden varit?

– Vi är otroligt stolta, det är inte ofta man får jobba med något som blir en världsnyhet. Vi har också fått ytterligare bevis för att vår teknologi fungerar och kan rädda människoliv, vilket är fantastiskt.

Patienten, vars liv annars inte gått att rädda, är i gott skick, men återhämtar sig fortfarande på intensiven. Det finns alltid en risk att en transplantation leder till att kroppen avstöter det nya organet men i nuläget finns inga tecken på detta. Nu fortsätter vi våra kliniska studier med transplantationer mellan människor, och hoppas att den här framgången skyndar på processen.

Ni har utvecklat teknologi för hur hjärtat förvaras mellan donator och mottagare. Vad är det för teknologi?

– Det är en portabel box som möjliggör syresättning av hjärtat via en unik och patenterad vätska som tillför näring och andra substanser som pumpas igenom det vilande hjärtat och gör att det mår bra under transporten. Metoden är utvecklad tillsammans med forskaren Stig Steen från Igelösa Life Science i Lund och innebär att hjärtat kan leva flera timmar längre utanför kroppen.

Vad innebär det?

– Hjärtat är det mest känsliga organet och klarar normalt bara 3–4 timmar utanför kroppen. Med vår teknologi kan man transportera och bevara hjärtat under längre tid, i djurförsök upp till 24 timmar och i människa är tider över 7 timmar redan rapporterade. Det kommer leda till att fler av de hjärtan som doneras kommer att kunna transplanteras.

Det finns också en möjlighet att xenotransplantation, transplantation mellan arter, kommer att kunna användas för att brygga över tiden som en patient väntar på ett mänskligt hjärta i framtiden.

Många är nyfikna på XVIVO, berätta mer om er verksamhet.

– Vi har vårt huvudkontor i Göteborg och arbetar med att tillhandahålla maskiner och vätskor för att bevara, transportera och utvärdera organen hjärta, lunga, lever och njure. Nu i veckan fick vi ett godkännande för den amerikanska marknaden av en transportlösning för njurar som är det organ som transplanteras mest, 60 procent av alla transplantationer är njurtransplantationer.

Vi är 120 anställda globalt, varav ungefär 50 här i Göteborg.

Läs mer: Nytt innovationskluster ska stärka Sveriges Life Science industri

Du är ny vd sedan juni 2020. Hur arbetar du med att skapa tillväxt i bolaget?

– XVIVO är forsknings- och utvecklingsdrivet från början, det är fortfarande centralt, men sedan jag kom har vi skapat ett mer kommersiellt fokus. Vi har tagit in ny kompetens i bolaget och i ledningsgruppen med den expertisen, och höjt våra priser, så att de hamnar rätt i förhållande till våra konkurrenter. Sedan har vi också gjort två förvärv, bland annat STAR Teams i USA som hämtar och transporterar hjärta och lungor till sjukhus med flyg.

Life Science är en stark bransch i Västsverige. Hur ser ni på bolagets framtid i regionen?

– Vi är den första hyresgästen som flyttar in i scienceklustret GoCo Health Innovation city, och anställer hela tiden. Både inom forskning och utveckling, liksom inom den kliniska delen. Göteborg är en bra stad för vår bransch då det finns många verksamma bolag inom området.

Det nya klustret och den korsbefruktning det kan ge, är bra för framtiden. Men det som inte alltid kommer fram är hur stark branschen är i Västsverige. Göteborg har möjlighet att bli ledande i Norden inom medicinteknik. Spetskompetensen som kommer hit är bra för staden och utbytet med universitet och forskning. Här finns en fantastisk möjlighet att växa inom ett spännande område.

ÖKA DIN KONKURRENSKRAFT, BLI MEDLEM IDAG

Västsvenska Handelskammaren erbjuder tjänster för att företag ska utvecklas och växa, men är också näringslivets röst i politiken. Vi företräder närmare 3 000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom områden som de upplever är viktigast för ett företags framgång. Däribland infrastruktur, kompetensförsörjning och stadsutveckling.

Läs mer om medlemskap