Ministern vill förenkla för svenska företag

Näringsminister Ebba Busch mötte företagsledare från flera branscher när hon besökte Västsvenska Handelskammaren för samtal med medlemsföretag. Samtidigt presenterade hon en nyhet om hur regeringen vill underlätta för svenska företag.

Info från Västsvenska Handelskammaren

Du måste godkänna cookies för marknadsföring för vår webblats för att se filmen.

Samtalen kretsade kring de utmaningar som regelkrångel och administrativa bördor utgör för företagen, och hur dessa aspekter påverkar deras konkurrenskraft.

Under mötet delade företagsledarna värdefulla insikter med näringsministern. Tillståndsprocesser inom industrin, vikten av näringslivsnära yrkesutbildningar och bättre förutsättningar för hållbara näringar, var bara några av de ämnen som diskuterades.

Som en del av regeringens satsning för att minska regelkrångel, höll även Ebba Busch en presskonferens hos Västsvenska Handelskammaren, där det nyinrättade förenklingsrådet presenterades.

Vad är förenklingsrådet?

Förenklingsrådet är ett initiativ som syftar till att underlätta för företag att följa lagar och regler genom att föreslå förenklingar i befintliga regelverk och andra åtgärder. Regeringen hoppas att detta ska leda till minskad administrationstid- och kostnader för företag och ett mer konkurrenskraftigt näringsliv. Exempelvis kommer rådet att titta på hur Sverige implementerar förordningar från EU för att säkerställa att staten inte går längre i implementationen än vad som är nödvändigt enligt EU:s lagstiftning. 

Vi ser fram emot att se vad förenklingsrådets arbete leder till och ser fram emot positiva resultat från dess funktion, för Sveriges konkurrenskrafts skull.

VILL DU VARA MED OCH GÖRA SKILLNAD?

Västsvenska Handelskammaren är mötesplatsen alla samhällsintresserade företag i Västsverige. Tillsammans med våra 3000 medlemsföretag driver vi utvecklingen för ökad tillväxt, ett starkt näringsliv och ett hållbart samhälle. Målet är att skapa en region där människor vill leva, där det är enkelt att driva företag och där politiken skapar rätt förutsättningar.  

BLI MEDLEM