De antar klimatlöften för en hållbar framtid

Att vara ett litet, fristående bolag inom detaljhandeln och samtidigt ha höga hållbarhetsmål är inte enkelt. Men med hjälp av Klimatlöftet är Klädkällaren i Ale på god väg att bli en lokal förebild, samtidigt som man bygger framtidens konsumtion.

Även om namnet låter ganska modest är det idag svårt för den som åker bil på E45 genom Ale att missa Klädkällaren. 7000 kvadratmeter varuhus i kombination med 2000 kvadratmeter växthus plus en herrgård är inte något man missar, och det är ett tydligt bevis på att företaget som Eivor och Jim Blohm startade i sin källare i slutet av 1960-talet har vuxit rejält under åren som har gått.

– Idag säljer vi egentligen allt mellan himmel och jord, både kläder och husgeråd och växter, konstaterar Eivor och Jims barnbarn Johan Lindberg Blohm, som tillsammans med sina syskon Kajsa och Emil tog över företaget från sina föräldrar Marie och Peter vid årsskiftet 2021-2022.

– Målet är att vi ska ha regionens bredaste och mest prisvärda sortiment inom allt en familj behöver. Idag är vi på all time high, och det är otroligt roligt att det finns ett så stort intresse för ett gammalt familjeföretag som vårt.

- Kostnaden för klimatförändringarna kommer att bli otroligt stor på samhällsnivå om inte små- och medelstora företag kommer med i omställningen. Samtidigt går tåget mot framtidens konsumtion nu, och jag vill att Klädkällaren verkligen ska vara med och göra skillnad i den utvecklingen, säger Johan som med syskonen Emil och Kajsa tagit över verksamheten.

Utveckla hållbarhetsarbetet

Men de tre syskonen nöjer sig inte med att bara driva verksamheten vidare, de vill utveckla den också. 

Om vi ska fortsätta att vara ett lönsamt företag måste vi vara proaktiva och jobba för en hållbar omställning

– Den absolut främsta drivkraften för mig och mina syskon är att föra familjearvet framåt i tiden, och om vi ska fortsätta att vara ett lönsamt företag måste vi vara proaktiva och jobba för en hållbar omställning, förklarar Johan Lindberg Blohm.

Att driva hållbarhetsfrågor i detaljhandeln är dock inte lätt som relativt liten aktör.

– Det är svårt att hitta leverantörer som erbjuder hållbara produkter till en prisnivå som passar vårt kundsegment och vi har känt en stor frustration i ganska många år över att det inte finns någon organisation som hjälper oss med den här uppgiften.

Läs mer: Hållbarhet i fokus för Sätila of Sweden

Klimatlöftet - en ny möjlighet

Men så i våras släppte äntligen en del av den frustrationen. Klädkällaren är medlem i Västsvenska Handelskammaren och fick via medlemskapet information om satsningen Klimatlöftet (se faktaruta).

– Jag kände bara ett ända stort ”Äntligen!”. De flesta företag i Sverige är små och medelstora, och genom Klimatlöftet kan vi äntligen få hjälp att ta ett helhetsgrepp kring hållbarhet och ta oss framåt. Tröskeln för att delta är väldigt låg, så det blir ett sammanhang där du kan få hjälp att tänka hållbart utan att det kräver allt för mycket.

Klimatlöftet innebär också en flexibilitet eftersom de deltagande företagen väljer olika delar att fokusera på utifrån sina förutsättningar.

– Fast vi har valt att satsa på nästan alla delar som ingår, säger Johan Lindberg Blohm.

– Vi har till exempel gjort otroliga ansträngningar på energisidan, både effektiviserat uppvärmningen och satt solceller på taket, och på så sätt nästan halverat vår totalförbrukning.

Vill engagera fler

Dessutom jobbar de hårt för att få med fler företag i Klimatlöftet. Som ett första steg ordnade de ett frukostmöte för företagarna i Ale i slutet på augusti där man informerade om Klimatlöftet och de möjligheter som det ger.

– Det är jätteviktigt för oss att Ale och vår del av regionen är en förebild för andra, för vi är stolta över platsen där vi bor och ska fortsätta att vara det även framåt!

Kort om Klimatlöftet


Är: Ett projekt inom kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om och vänder sig till små- och medelstora företag som vill minska sin klimatpåverkan.

Så går det till: Företag som antar klimatlöften får kostnadsfritt stöd genom ett program, exempelvis webinarier, rådgivning, workshops och samverkan under ett års tid, med start 1 oktober 2023.

Bakgrund: Klimatlöftet delfinansieras av Västra Götalandsregionen och drivs av Västsvenska Handelskammaren i samverkan med Företagarna och länsstyrelsen under perioden 2023–2024.

Vill ditt företag också minska sitt klimatavtryck?

Klimatlöftet är ett projekt där företag får kostnadsfri hjälp under ett års tid för att minska sin klimatpåverkan. Projektet drivs av Västsvenska Handelskammaren tillsammans med Företagarna Västra Götaland och är del av Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om. Ansökningsperioden är öppen fram till sista september.

Till Klimatlöftet