Damberg ser ett perspektivskifte i svensk industri

Nyligen besökte näringsminister Mikael Damberg Handelskammaren där han träffade ett tjugotal olika representanter från västsvenska företag. Vi undrade vad som försiggick i hans huvud efter det mer än två timmar långa samtalet.

Vad tar du med dig från mötet med Handelskammarens medlemmar i dag?

  – Mycket energi, det här var ett enormt engagerat gäng. Det är nog utmärkande för Västsverige, inte bara att det görs stora investeringar utan också att man vill mycket. Sen har alla idéer och åsikter, och det är bra – Sverige behöver det för att utvecklas. Västsverige visar vägen för resten av Sveriges industri.

Finns det några specifika idéer du tar med dig härifrån?

  – Det fanns en del konkreta saker som handlade om bostadssektorn och vad man kan göra för att hålla tempo i bostadsbyggandet. Smartare sätt att jobba med upphandling. Men också vikten av att tillståndsprocesser löper på och går snabbt så man inte tappar investeringar. Även för möjligheten att rekrytera internationell nyckelkompetens. Det blir en allt viktigare fråga att det inte får ta för lång tid.

Västsverige visar vägen för resten av Sveriges industri.

Vilka är de viktigaste effekterna av nyindustrialiseringsstrategin eller Industri 4.0 som kom 2016?

  – Det är en revansch för svensk industri, för fem år sedan så sa man att svensk industri var något som tillhörde historien. I dag är det svensk industri som i mångt och mycket driver landets tillväxt och skapar de nya jobben. I nästa steg hoppas jag att vi också flyttar hem mer produktion till Sverige. Vi är effektiva och duktiga på att producera och på det viset kan vi vara långt framme när det gäller digitalisering och automatisering, vi kan även flytta hem fler jobb till Sverige. Många tänker fortfarande `är det möjligt´ men vi ser gärna att fler företag börjar göra det.

Vad säger du om testbädd Västsverige?

  – Jag tror att det är helt rätt, jag har ju lanserat testbädd Sverige. Västsverige är redan i dag hem för flera testbäddar och får internationell uppmärksamhet. Med de fem strategiska samverkansprogram vi har gäller det att se var Västsverige kan vara med och lyfta det ytterligare en nivå. Då handlar det om samverkan mellan olika aktörer. Västsverige utmärker sig på testbäddsidan och jag tror att vi kan göra det ännu mer.

Hur vill du att Västsverige ska utvecklas och vad tror du om Västsveriges framtid?

  – Jag är optimistisk och tror att de investeringar som görs i dag kommer att säkra jobben framöver. Jag märker ett stort internationellt intresse för vad som händer här. Kopplat till både den traditionella fordonsindustrin – som är otroligt stark – men också till det uppkopplade. Det togs ju upp här; mikrovågor med mera. Där finns stora möjligheter i samarbeten mellan olika sektorer, i förhållande till säkerhet och hur annat ska fungera i det uppkopplade samhället. Sverige har möjlighet att flytta fram positionerna där.

Har regeringen någon roll i detta, eller är det upp till näringslivet? Vad kan egentligen regeringen göra?

  – Vi har en roll, men inte en drivande, det måste vara näringslivet som har taktpinnen. Men på områden där vi vill flytta fram positionerna som land och lösa samhällsutmaningar, där har regeringen och samhället en roll. Men det behöver inte bara vara med innovations- och forskningspengar. Det kan även handla om offentlig upphandling som sätter nästa kravnivå för verksamheten. Vi är definitivt en aktör när vi talar om centrumbildningar, kluster och testbäddar. Men det behövs alltid privata aktörer som vågar sticka fram hakan.

Företagen som mötte Mikael Damberg


Anders Carp, Head of business area Surveillance SAAB Kallebäck
Anders Fröberg, VD Borealis AB
Anders Kärrberg, Director Governmental Affairs Volvo Car Corporation  
Andreas Svenungsson, Head of Group Public Affairs & Partnerships Volvo Group 
Carl Bennet, Carl Bennet AB
Daniel Åhlström, Tech Center Director Autoliv Sverige AB 
Erik Carlsson, Vice President Head of PDU Ericsson AB
Fredrik Nyberg, CEO/VD Altran Sverige AB
Gunilla Nilsson, VD SKF Sverige AB
Henrik Saxborn, VD/Koncernchef Castellum AB
Jan-Olof Jacke, President of AstraZeneca AB 
Kristofer Sundsgård, VD Stena Recycling AB
Magnus Kårestedt, VD Göteborgs Hamn AB
Morgan Furby, VD PWC
Niclas Mårtensson, CEO Stena Line Scandinavia AB
Ola Serneke, SERNEKE Group
Roger Holtback, Chairman Holtback Holding AB 

Västsvenska Handelskammaren företräder över 2800 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

Läs mer om medlemskap