Information

Vill ta reda på mer om hur en företagsanpassad utbildning kan hjälpa ditt företag att nå sina mål? Fyll i en intresseanmälan nedan, så kontaktar vi dig. Inget är bindande i behovsfasen.

PRIS FÖR UPP TILL 20 PERSONER

MEDLEMSPRIS
Heldag 40 000 kr
Halvdag 28 000 kr

ORDINARIE PRIS
Heldag 44 000 kr
Halvdag 31 000 kr

Pris anges exklusive moms.

Intresseanmälan

FRÅGOR OM utbildningen?


Rebecka-Bartolome-jpg.jpg

Rebecka Bartolomé
031-83 59 92

Kontakta Rebecka Bartolomé om du har frågor eller önskar rådgivning kring hur du kan kompetensutveckla chefer och medarbetare. 

Kontakta mig

Företagsanpassad utbildning: för er styrelse

Ta nästa steg mot ett strategiskt och affärsutvecklande arbete i styrelserummet. Genom en företagsanpassad utbildning utbildas hela styrelsen, och ibland även ägare och vd, vid ett och samma tillfälle utifrån ert företags behov.

Vill ni förbättra ert styrelsearbete? Eller kanske få ett bättre samspel mellan vd, ägare och styrelsens intressenter? Våra företagsanpassade utbildning i styrelsearbete innehåller allt från strategi och ekonomi till praktiskt arbete i styrelserummet. 
 
Våra utbildningar byggs efter ert företags specifika behov och är ett kostnadseffektivt sätt att utveckla styrelsens arbete. Alla utbildas vid ett och samma tillfälle, vilket ger samsyn och ökar förutsättningarna för att snabbt omsätta teori till praktik.

MÅLGRUPP

Styrelseledamöter som vill förbättra arbetet i styrelsen – eller vd, ägare och personer i ledningsgrupper som vill förbättra samspelet med styrelsen.

VALBART INNEHÅLL

I menyn nedan ser du några av de teman vi erbjuder, samt förslag på innehåll.
 

Styrelsens uppgifter

Aktiebolagets bolagsorgan (ABL) och styrelsens huvuduppgifter, till- och avsätta vd samt utföra kontroll, frågor som "ingår" och "är utanför" styrelsens agenda, styrelseordförande, ägare och vd samt revisorns roll.

Styrelsens ansvar

Aktiebolagslagen (ABL) och annan lagstiftning, kommunallagen, skatter, avgifter och andra kontrollområden, risk för obestånd, kontrollbalansräkning med mera.

Bolagets styrsystem

Aktieägaravtal, ägardirektiv, arbetsordning, vd-instruktion, attestordning, rapportinstruktion, bolagsstämma, vd-avtal med mera.
Svensk kod för bolagsstyrning, delegering och jävsfrågor.

 • Ägardirektiv: Ägarambition och exitstrategi: levebrödsföretag, succession, exit, tillväxt, uppdatering av ägardirektiv.
 • Hur påverkar ägarformen styrselarbetet? För aktiebolag, kommunala bolag, föreningar med mera.
 • Styrelsens roll i strategiarbetet, företagets utmaningar, var befinner vi oss, vart vill vi?
 • Målsättning och styrning för att nå tillväxt- och lönsamhetsmål (vision, affärsplan, strategiska områden, mätbara mål) från ägare till styrelse och enskild medarbetare.
 • Målsättning och styrning för att nå tillväxt- och lönsamhetsmål (vision, affärsplan, strategiska områden, mätbara mål) från ägare till styrelse och enskild medarbetare.
 • Balans- och resultaträkning: Hur, när och varför ska den tolkas?
  Nyckeltal: Vilka ska vi använda? Hur ska de tolkas?
 • Uppföljning och rapportering: Vilka rapporter behöver vi och med vilken intervall för att tillgodose våra intressenter?
 • Styrelseplanering: Hur ser styrelseåret ut? När, var och hur tar vi upp vilka frågor?
 • Styrelsemötet: Dagordning, beslutslogg, protokoll, beslutsförhet, underlag, möteseffektivitet med mera.
 • Gruppdynamik, planera och facilitera ett möte, problemlösning, beslutsfattande och kommunikation.
 • Styrelsens sammansättning, styrelseutvärdering, utvärdering av vd, rekrytering, ditt arbete som ledamot, arvodering.
 • Begreppen mångfald och inkludering samt dess affärsnytta.
 • Hinder för inkludering. Människans mentala mekanismer och unconcious bias när vi möter människor som är olika oss själva.
 • Inkluderande rekrytering, de vanligaste fällorna i processen.
 • Det inkluderande ledarskapets principer och verktyg.

 

Intresseanmälan


Vart vill ni ha kursen?

Välj modul, du kan göra flerval


Vårt huvudkontor i Göteborg

Var:
Parkgatan 49, Göteborg