Information

Vill ta reda på mer om hur en företagsanpassad utbildning kan hjälpa ditt företag att nå sina mål? Fyll i en intresseanmälan nedan, så kontaktar vi dig. Inget är bindande i behovsfasen.

PRIS FÖR UPP TILL 20 PERSONER

MEDLEMSPRIS
Heldag 40 000 kr
Halvdag 28 000 kr

ORDINARIE PRIS
Heldag 44 000 kr
Halvdag 31 000 kr

Pris anges exklusive moms.

Intresseanmälan

FRÅGOR OM utbildningen?


Rebecka-Bartolome-jpg.jpg

Rebecka Bartolomé
031-83 59 92

Kontakta Rebecka Bartolomé om du har frågor eller önskar rådgivning kring hur du kan kompetensutveckla chefer och medarbetare. 

Kontakta mig

Företagsanpassad utbildning: hållbar utveckling

När en hel värld ställer om till en fossilfri och cirkulär ekonomi har företag som ligger på framkant inom grön omställning allt att vinna. Stärk er konkurrenskraft med en företagsanpassad utbildning på området hållbarhet.

Ett aktivt hållbarhetsarbete kan både spara kostnader och göra företaget mer attraktivt för kunder, finansiärer och medarbetare. Det kan också vara ett nödvändigt steg för att förbereda ditt företag för ny lagstiftning inom området.

Hos oss kan ni få hjälp med allt från att utveckla er hållbara affär med ett systematiskt hållbarhetsarbete som genomsyrar hela organisationen till en workshop för företagsledningen för att sätta riktningen framåt.
 
Alla företag har kommit olika långt på sin hållbarhetsresa, med en företagsanpassad utbildning anpassar vi innehållet till ditt företag och dina medarbetare.

MÅLGRUPP:

Den hållbara utvecklingen berör ofta hela, eller stora delar av en verksamhet och inte minst dig som vd eller del av ledningsgrupp. Genom att utbilda flera från företaget på en och samma gång ökar vi förutsättningarna för samsyn.

Kontakta oss gärna för att diskutera vilka nyckelpersoner som har störst nytta av att medverka i just det tema ni önskar.

VALBART INNEHÅLL: 

Här visar vi vilka områden som vanligtvis brukar ingå i de företagsanpassade utbildningarna på området hållbarhet. Använd det som inspiration, vi skräddarsyr innehållet för att passa ert företag.
Hållbart företagande
 • Grundkunskap planeten, klimatet och förståelse hållbarhetsbegrepp och dimensioner
 • Hållbarhet som en affärskritisk fråga – Påverkan värdeskapande, tillväxt och lönsamhet
 • Forskning, trender och Agenda 2030
 • Hållbart företagande och affärsmodeller
 • Verktyg för affärsstödjande drivkrafter och implementering i verksamheten
 • Hur utforma en hållbarhetsstrategi och hur bryter man ner till KPI:er
 • Omvärldsanalys, intressentdialog och väsentlighetsanalys
 • Organisation, ledarskap och kultur
 • Grunder i hållbarhetsredovisning och vad man behöver tänka på
 • Hållbarhetsrapportering och initiativ (GRI, Scope 1-2-3, Science Based Targets)
 • Lagar och standarder som kan påverka företaget
 • Operativ ledning, indikatorer och nyckeltal för uppföljning
 • Hur stärka varumärket och relation med intressenter
 • Riskanalys och kriskommunikation, hur undvika greenwashing
 • Möjligheter kring nya kundsegment och fördjupade kundrelationer
 • Intern och extern kommunikation
 • Integrering av Agenda 2030 i företaget och hur de kommuniceras
 • Grunder i cirkulärekonomi, olika aspekter och exempel på cirkulära affärsmodeller
 • Var i den cirkulära ekonomin kan de bättre lösningarna finnas för företaget
 • Möjligheter kring nya värdeerbjudande, kundsegment och intäktsströmmar
 • Hur digitalisering driver och skapar förutsättningar för cirkulära affärsmodeller
 • Maximera värdebevarandet genom att designa för längre och fler användningscykler
 • Återanvändning av produkter och möjligheter med optimerade avfallsflöden

Intresseanmälan


Hållbart företagande

Vart vill ni ha kursen?


Vårt huvudkontor i Göteborg

Var:
Parkgatan 49, Göteborg