Yrkestrainee är skräddarsydda utbildningar där ert företag tar fram utbildningsinnehållet tillsammans med bransch och utbildningsanordnare.

Yrkestrainee leds av Västsvenska Handelskammaren och Validering Väst med stöd från Västra Götalandsregionen i ett projekt som kombinerar resurserna inom branschvalidering, vuxenutbildning och högskoleutbildning. Tillsammans skapar vi ett nytt samverkanforum som levererar arbetsmarknadsrelevanta utbildningar till både arbetslösa och individer i omställning.

Genom vår gemensamma insats utformar vi ett stabilt regionalt system som effektivt utnyttjar resurser, underlättar kompetensförsörjning och breddar individens möjligheter till utbildning och omställning. Vi ser fram emot att fortsätta skapa värde och möjligheter för det västsvenska näringslivet.

Yrkestrainee ÄR ETT SAMARBETE MED

  • Västra Götalandsregionen
  • Vaidering väst