Olika ledartyper för ett bra ledarskap 

Vad utmärker ett bra ledarskap? Ledarskap handlar om att samla och engagera en grupp människor mot ett gemensamt mål. Alla har förutsättningarna att utvecklas till en bra ledare och chef – bara du är villig att lära och utvecklas.

Här har vi samlat olika ledarskapstyper som kan stärka och förbättra ditt ledarskap. Vi berättar bland annat om hållbart ledarskap, förändringsledning och att leda på distans, områden som även berörs i vår ledarskapsutbildning.

Hållbart ledarskap

Vad kännetecknar ett hållbart ledarskap? Ett hållbart ledarskap värnar om att maximera positiva effekter hos personal på ett långsiktigt vis. Det innebär att reflektera över sin ledarstil: vilka utvecklingsområden som finns och hur du kan skapa mer tillit och engagemang bland sin personal. Målet är att skapa en kultur av medvetenhet och ansvarstagande på arbetsplatsen där alla parter inkluderas i arbetet. Det är därför viktigt att du som ledare vet vad som bör prioriteras i verksamheten, kan delegera och följer upp. Ett hållbart ledarskap kan också innebära att ha förmågan att se bortom kortsiktiga monetära mål och vinster och snarare fokusera på långsiktiga mål.

Situationsanpassat ledarskap

Situationsanpassat ledarskap innebär att vara flexibel i sitt ledarskap och anpassa sig efter ens organisation och team. Varje medarbetare har olika behov, erfarenheter och förutsättningar och det är viktigt som ledare och chef att kunna växla ledarstil beroende på just situationen. Genom att vara flexibel och anpassa sitt styrande eller stödjande efter situationen kan en ledare maximera effektiviteten och trivseln på arbetsplatsen. Denna ledarstil kräver att du är inkännande och anpassar kommunikation och beslut därefter.

Tillitsbaserat ledarskap

Vad är tillitsbaserat ledarskap? I praktiken är det när en chef ger sin personal sitt förtroende och delegerar ansvar för att främja ett självständigt arbete. Tillitsbaserat ledarskap främjar en arbetskultur med tillit där medarbetarna blir mer initiativtagande. Genom en delegerad ansvarsfördelning ökar även gemenskap och motivation inom en organisation, då medarbetarna känner sig värderade och uppskattade.

Agilt ledarskap - att leda i förändring

I många arbetsmiljöer idag finns det en större efterfrågan av att ta snabba beslut på grund av en mer dynamisk arbetssituation. Agilt ledarskap är en modern strategi som förespråkar anpassning och förändring genom öppenhet, där organisationen är transparent med vad den vill och vart den är på väg. Det agila ledarskapet innebär att ge sitt team en riktning och förtroendet att självorganisera och hitta en egen väg till målet. Detta leder till att medarbetare nyttjar sin kreativitet och engagemang vilket i förlängningen leder till ökad motivation.

Leda på distans

Att leda på distans är idag en stor utmaning för många chefer. När fler och fler medarbetare arbetar på distans ställer det fler krav på dig som ledare. Tydlig kommunikation blir därför nyckeln för ett framgångsrikt ledarskap. Regelbundna gemensamma incheckningar kan öka både motivation och arbetsglädje, likväl enskilda avstämningar. Att leda på distans kräver mer strategi för att effektivt motivera sitt team. Olika digitala verktyg blir därför användbara för att upprätthålla regelbunden kontakt och tydlig vägledning. Det är även viktigt som ledare på distans att vara tillgänglig och närvarande. När du inte träffar dina medarbetare dagligen behöver du vara följsam för att se till att motivationen hålls uppe. Se därför till att ha utrymme i schemat så att medarbetare känner att det finns tid för feedback och utbyta idéer.

Att leda utan att vara chef

Du kan vara en bra ledare utan att vara en chef. Leder du utan en formell chefstitel? Förmodligen har du en roll där du är länken mellan medarbetare och chef vilket ställer krav på att anpassa din kommunikation och ledarstil beroende på situation. Därför är det av vikt att göra en självreflektion kring hur du använder din påverkanstid som ledare, för att på bäst sätt kunna leda verksamheten samt få medarbetares förtroende. När du leder utan att vara chef är det viktigt att förankra din roll och göra den tydlig. Samtidigt vill du skapa en miljö där alla känner sig delaktiga och uppmuntrade att bidra med idéer. Genom att använda effektiv och rak feedback till medarbetare och chef undviker du missförstånd vilket hjälper ditt team att nå sitt gemensamma mål.

Ledarskapsutbildning - för nya och erfarna chefer

Vill du utvecklas vidare inom ledarskap? Västsvenska Handelskammarens ledarskapsutbildning erbjuder kompetensutveckling för både erfarna och nya chefer där flera av ämnena ovan bearbetas. I ledarskapsutbildningen får du en större inblick i bland annat hållbart och utvecklande ledarskap, att leda på distans och att leda i förändring.
Läs mer om ledarskapsutbildningen här nedan:

Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutveckling för chefer och ledare

Vi erbjuder kompetensutveckling för dig som är chef eller ledare. Här nedan ser du ett urval av våra utbildningar för VD, chef och ledare:

Ledarskapsutbildning
Ledarakademin
VD-utbildning
Styrelseutbildning
Styrelseordförandeutbildning
Ledningsgruppsutbildning
Young Professionals
Internationella kurser
Företagsanpassade kurser

 Se kommande utbildningsstarter