Så sätter du strategin för framtidens kunder

Digitaliseringen påverkar både vårt sätt att leva och göra affärer. För företag blir det allt viktigare att förstå sina konsumenter och skapa strategier för framtiden. Det menar Charlotte Mattfolk, vd för strategiföretaget Cartina.

Med digitaliseringens framfart har vi fått tillgång till en enorm mängd information, varor och tjänster. Konkurrensen om kundernas uppmärksamhet ökar, samtidigt som deras värderingar och vilja att handla av ett företag kan påverkas av vad som händer i världen.

– Även om man har en stark kundbas så lägger kunden inte längre lika mycket av sin tid hos just er. Det gör att det blir viktigare att fundera över var ens kunder spenderar sin tid och hur relevant man är ur deras perspektiv, säger Charlotte Mattfolk.

– Precis som i ett köpcentrum där vissa lägen är bra och genererar mer försäljning, och andra är sämre, så gäller det att sätta sig in i den digitala världen och fundera över hur man ska positionera sig där, säger Charlotte Mattfolk, vd Cartina.

På Cartina arbetar hon med att hjälpa företag att ta fram strategier utifrån digitaliserings- och hållbarhetsperspektiv. Till sin hjälp har hon bland annat Cartinas studie Framtidens konsumtionsmönster 2025 som tagits fram tillsammans med företag, experter och forskare inom teknik och konsumentbeteende. Här tecknas fyra möjliga scenarier för framtiden.

Se hela seminariet via vår Facebooksida
– Vi vet inte hur framtiden ser ut, men vi kan titta på vad som är möjliga vägar och vad det får för konsekvenser för oss, förklarar Charlotte Mattfolk.

Scenarier triggas av världshändelser

De fyra konsumtionsbeteendena; My own bubble, Earth at heart, Commercialize me och Time is scarce grundas på tänkbara händelser i vår omvärld och dominerande trender, som påverkar vårt beteende.

– De två första triggas av en orolig värld och är starkt kopplade till vår integritet, det är scenarier där vi är försiktiga med att släppa ifrån oss data. För My own bubble kan det vara handelskrig och allvarliga hackerattacker som gör att vi inte vill vara beroende av den globala världen, medan Earth at heart är kopplat till de globala samvetet där vi känner ansvar för miljön och vill göra hållbara val.

De andra två scenarierna grundas på en lugnare omvärld. Konsumenten blir mer bekväm, delar gärna med sig av data och vill att allt ska vara så enkelt som möjligt. Inför en sådan framtid kan företag till exempel behöva vässa sin förmåga att samla in data, för att nå rätt målgrupp.

Vara med och driva utvecklingen

Med hjälp av scenarierna kan företag analysera sin nuvarande situation och se över hur man kan säkra eller förbättra sin affär beroende på hur framtiden utvecklar sig.

– Det kan vara så att man till exempel kommer fram till att man behöver bli bättre inom ett visst område, men att man samtidigt har koll på de andra scenarierna och är beredd att tänka om ifall något händer i omvärlden, säger Charlotte Mattfolk och fortsätter:
– Men det kan också vara så att man vill börja experimentera och bli duktig på Earth at heart för att positionera sig inom det området, att man tittar över sina leverantörer och skapar en hållbar värdekedja. Man kan med andra ord vara med och driva utvecklingen den väg man vill att den ska gå.

Vårt huvudkontor i Göteborg

Var:
Parkgatan 49, Göteborg