Presidentrådgivare om affärsmöjligheter i Afrika

Afrikas växande befolkning och starka urbanisering skapar nya affärsmöjligheter för svenska företag. Rosa Whitaker, en av världens främsta experter på handel med Afrika, ger här råd för den som vill utveckla sin handel med kontinenten.

Rosa Whitaker är uppmärksammad för sitt samhällsengagemang, men också känd som affärsrådgivare för Afrikarelaterade frågor under både Clinton- och Bushadministrationen. Idag driver hon Whitaker Group, som arbetar för att utveckla handeln med Afrika på ett sätt som ska främja välstånd och motverka fattigdom.

I höstas deltog hon i ett rundabordssamtal på Västsvenska Handelskammaren. Här berättade hon bland annat om det växande Afrika och vikten av att se till såväl det som är unikt för kontinenten som vart och ett av dess 54 länder.

– En del av dem går ordentligt framåt, andra är mer stagnerade. Men den övergripande trenden för regionen är på uppåtgående. Afrika växer på flera sätt; det är den yngsta kontinenten i en åldrande värld, den växer genom en alltmer diversifierad och expansiv export samt genom sin öppenhet mot internationella samarbeten. Det finns definitivt utmaningar, men jag tror på uthålligheten och förmågan hos svenska företag att navigera bland dem, säger Rosa Whitaker.

I den här filmen ger hon sina viktigaste råd till dig som vill utveckla din handel med Afrika.

Info från Västsvenska Handelskammaren

Du måste godkänna cookies för marknadsföring för vår webblats för att se filmen.