Näringsministern: ”Det sprudlar av energi i Västsverige”

Den 25 april gästade näringsministern Mikael Damberg och AB Volvos koncernchef Martin Lundstedt, ett fullsatt årsmöte på Västsvenska Handelskammaren.

I fokus för samtalet stod Västsverige och det svenska näringslivets utveckling och konkurrenskraft.
Närings- och innovationsministern Mikael Damberg inledde med att konstatera att det inte är en slump att han ofta besöker Västsverige och betonade hur viktigt regionens näringsliv är för hela landet.

Utan företagen i Väst vore alla svenskar fattigare

– Många innovationer växer fram i Västsverige, det sprudlar av energi i den här regionen. Och det är inte bara de stora företagen, som vi ofta talar om, som det går bra för. Om man tittar på andelen exporterade småföretag så har de nästan dubblerats sedan 2011. Enkelt uttryck, utan företagen i Väst så vore alla svenskar fattigare, sa Mikael Damberg.

Trygga i digital omställning

Mikael Damberg presenterade också två nyheter kopplade till digitaliseringen av industrin och näringslivets omställning till mer hållbar produktion. Dels regeringens satsning på ett robotlyft för små och medelstora företag, dels en satsning på att få ner processutsläppen inom industrin. 

Vad gäller digitaliseringen lyfte Mikael Damberg fram att Sverige, med sin samhällsmodell och positiva inställning till ny teknik, har goda förutsättningar för att tillvarata dess möjligheter.

– I Sverige är 8 av 10 positiva till robotar, i USA är samma siffra 2 av 10, vilket visar vilket annorlunda samhälle vi har att verka i. Att det är så hänger ihop med vår samhällsmodell, som ger människor trygghet i omställningen.

efterlyser fler åtgärder

Martin Lundstedt, koncernchef på AB Volvo, påpekade att regeringens arbete med att stärka industrin, som sker i nära samverkan med företagen, fungerar bra. Men han efterlyste också flera åtgärder framöver, främst kopplat till kompetensförsörjningen och integrationsutmaningen. Här lyfte Lundstedt vikten av att kommande regering arbetar aktivt med integrationen och med dem som står längst från arbetsmarknaden, samt betydelsen av att Sverige blir mer attraktivt för utländsk spetskompetens.

Vi får inte ta den svenska modellen för given

Martin Lundstedt gav även ett medskick till regeringen inför den kommande infrastrukturplanen och efterlyste en fungerande järnväg mellan Göteborg och Borås, samt en farledsfördjupning i Göteborgs hamn.

Lundstedt varnade för den polarisering som sker kopplat till globalisering och handel, vilket särskilt påverkar Sverige och Volvo som är helt beroende av att exporten fungerar. Han efterlyste också en djupare diskussion om skattesystemet och att särskilt titta på hur kapitalbeskattningen ser ut i relation till beskattningen av inkomster.

EN FRAMGÅNGSFAKTOR

Avslutningsvis var både näringsministern och Lundstedt överens om att den svenska modellen är en framgångsfaktor som i dessa tider skapar goda förutsättningar för att klara de förändringar svensk arbetsmarknad står inför.

– Vi får inte ta den svenska modellen för given, underströk Martin Lundstedt.

Båda var även helt överens om att det behövs fler blocköverskridande överenskommelser under nästa mandatperiod, särskilt när det kommer till kompetensförsörjning och infrastruktur.

Västsvenska Handelskammaren företräder över 2800 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

Läs mer om medlemskap