Hälften av Västsveriges småföretag korttidspermitterar

I en undersökning har vi frågat småföretagarna hur de påverkas av coronakrisen och hur de ser på regeringens olika stödåtgärder.

– Den visar att hälften av dem kommer att korttidspermittera medarbetare. Möjligheten till uppskov med skatteinbetalningen kommer att nyttjas av 40 procent av företagen, säger vår vd Johan Trouvé.

25 procent av de västsvenska företagen planerar att använda båda stödåtgärderna medan en tredjedel av företagen inte planerar att använda någon alls.

Sänkt arbetsgivaravgift hjälper flera

Av de föreslagna stödåtgärderna som särskilt riktar sig mot små och medelstora företag är det framför allt sänkt arbetsgivaravgift som lättar bördan. 9 av 10 småföretag anser att de kommer att ha nytta av sänkningen.

– Sänkt arbetsgivaravgift kräver ingen ansökan och ingen byråkrati innan det godkänns. Det är enkelt och effektivt för småföretagen och därför uppskattat. Företagen måste få besked och stöd omgående, säger Johan Trouvé.

Enkätsvaren visar att regeringens stödåtgärder hjälper många. Men vi ser också att det behövs kraftfullare insatser till särskilt drabbade branscher.

– Det kan handla om nya åtgärder i nya paket eller att vi ökar nivån på stödet i de befintliga. Vad gäller nya insatser är det viktigt att de inte krävs lagstiftning eftersom det innebär att det tar lång tid att få ut pengarna. Om det är något som vi lärt oss de senaste veckorna så är det att utvecklingen går i ett rasande tempo.

Se vårt filmade webinar Coronaviruset: Hur fungerar stödet för små- och medelstora företag?

Stor skillnad mellan branscherna

Undersökningen visar på stora skillnader mellan olika branscher vad gäller utnyttjandet av stöden och därmed på ett behov av branschanpassade åtgärder. De befintliga åtgärderna kan behöva trimmas men också förstärkas till vissa utsatta branscher.

– Den vanligaste orsaken till att småföretagen avstår från att söka anstånd med skatten är hög avgift och ränta, den måste regeringen ta bort för att uppnå effekt. Där hoppas vi att de hörsammar oppositionen som har majoritet för det i riksdagen, säger Stefan Gustavsson, vår näringspolitiske chef och fortsätter:

– De behöver också förtydliga vad som gäller det personliga ansvaret för skatteskulder som i dag finns hos företagets styrelsemedlemmar, så att de vågar söka. 

Även tidsaspekten är viktig, särskilt för de små företagen som har mindre uthållighet.

– Vi ser hur många av de små och medelstora företagen nu kämpar för sin överlevnad, därför ser vi hellre bra åtgärder nu, än perfekta om två veckor, avslutar Stefan Gustavsson.

VILL DU VARA MED OCH GÖRA VÄSTSVERIGE STARKARE?

Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. Vår kompetens, våra tjänster och vårt nätverk är vår styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med våra 3 000 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass.

BLI MEDLEM