En stor dag för västsvenskt näringsliv

Så kom äntligen beskedet. Northvolts och Volvo Cars batterifabrik hamnar i Göteborg.
– Vi kan inte vara annat än vara glada idag. Batterifabriken stärker Västsverige, Volvo och vår gemensamma framtid, säger Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren.

Batterifabriken kommer att börja byggas redan nästa år och planeras att stå klar 2025. Här ska det finnas kapacitet att förse en halv miljon bilar med batterier per år.

– Beslutet att lägga batterifabriken i Göteborg är ett kvitto på styrkan, bredden och kompetensen som finns hos det västsvenska näringslivet. Den säkerställer oss som norra Europas ledande region för elektromobilitet för en lång tid framöver konstaterar Johan Trouvé och fortsätter;

– Vi vill rikta en eloge till de politiker och tjänstemän som arbetat för att detta ska bli verklighet.

Investeringen är dessutom betydelsefull för hela landet.

– Det här är positivt för hela den svenska fordonsindustrin som är en nationell angelägenhet med verksamhet från Luleå i norr till Lund i söder.

Investeringar i infrastruktur

Dock efterfrågar Handelskammaren ytterligare investeringar på infrastruktur, både vad det gäller elförsörjning och transporter.

– Idag är vi glada för beskedet – imorgon fortsätter vi arbeta för att regeringen ska ta ansvar för att säkerställa den nödvändiga infrastrukturen. Då på samma sätt som i Skellefteå, där Norrland fått prioritet för Norbotniabanan och förstärkningar av elnätet. Nu behöver vi påskynda utbyggnaden av Västra Stambanan mellan Göteborg och Skövde och järnvägen Göteborg-Landvetter-Borås samt se till att elproduktionen skalas upp snabbt.

Vad gäller elnätet krävs satsningar på nya ledningar mellan Ale och Lerum samt en nordlänk mellan Ale och Hisingen.

Kompetens till fordonsindustrin

Utöver billig och hållbar el behövs också kompetens, i samtliga delar av den framtida verksamheten. 3000 jobb förväntas skapas i samband med etableringen.

– Regeringen – oavsett färg efter hösten – behöver nu satsa på kompetensförsörjningen inom fordonsindustrin. Vi behöver fler studenter och forskare på Chalmers och vi behöver fler som väljer gymnasiernas industriprogram, avslutar Johan Trouvé.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD – BLI MEDLEM IDAG

Med närmare 3 000 medlemsföretag är Västsvenska Handelskammaren näringslivets mötesplats i Västsverige. Hos oss träffas människor för att utvecklas, inspireras och skapa affärer. Vårt huvuduppdrag är att vara de västsvenska företagens röst gentemot myndigheter och politiker, vi driver frågor och påverkar samhällsbeslut i företagens intresse. Som medlem ger vi dig möjligheten påverka vår agenda.

Bli medlem