Bland tomtar och internettroll

Vem kan man lita på i medieoffentligheten? Medielandskapet är i stark förändring. Sociala medier har på gott och ont förändrat spelreglerna.

Vi sände seminariet med samma namn via vår Facebooksida, se det i efterhand. Mycket nöje!

PÅ SCEN |

JACK WERNER, Journalist och författare, känd som Viralgranskaren i Metro och Medierna
SOFIA DAHLSTRÖM, Chefredaktör Göteborgs-Tidningen (GT) 
ULRIKA HEDMAN, Doktorand Institutionen för journalistik, medier och kommunikation Göteborgs universitet

Moderator | 

GUNILLA GRAHN-HINNFORS, Ansvarig stadsutvecklingsfrågor 
Västsvenska Handelskammaren

Info från Västsvenska Handelskammaren

Du måste godkänna cookies för marknadsföring för vår webblats för att se filmen.


Västsvenska Handelskammaren företräder över 2800 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

Läs mer om medlemskap