"99 procent av alla problem beror på otydliga ansvarsförhållanden"

Det började med ett datorköp till fruns redovisningsbyrå 1978. Idag har de 650 anställda och fortsätter växa.

Nyligen gästade Hogias vd, Bert-Inge Hogsved, Handelskammaren för ett samtal om företagande och jämställdhet.

Hogia är sedan starten ett helt familjeägt företag utan lån eller externa finansiärer. Med bas i Stenungsund utvecklar de administrativa programvaror och IT-lösningar inom många olika sektorer, från redovisningsbyråer till bygg- och transportföretag. De senaste nio åren har de växt med 25 personer om året och expanderar nu sitt huvudkontor med en ny byggnad.

Bert-Inge Hogsved, vd Hogia.

– Programvaror är fortfarande det mest centrala i vår verksamhet, men idag tillhandahåller vi också mycket komplexa IT-system. Vi går in för att verkligen lära oss hur företag arbetar inom de branscher som vi väljer att satsa på. På det sättet kan vi säkerställa att våra kunder får programvaror som passar dem. Vi är extremt långsiktiga och när vi tar fram nya programvaror har vi alltid som målsättning att de ska leva minst i 20 år. Supporten till kunderna är kärnan i vår verksamhet. Den affärsidé som vi formulerade vid företagets start och som vi fortfarande lever efter börjar med orden ”vi ska hela tiden finnas till hands …”, säger Bert-Inge Hogsved.

Efter sju fantastiska år följde tre svåra i slutet av 1980-talet. Vad var det som hände?

– Eftersom allt hade gått så bra för oss hade vi blivit övermodiga och satsade på för många saker, samtidigt. Vi var 125 personer och kände att vi var på väg att bli stora. Vi tog in medarbetare med bakgrund från just stora företag som vi trodde skulle hjälpa oss med den fortsatta tillväxten, men det blev precis tvärtom. Vi som hade drivit upp företaget var entreprenörer, som såg till att saker hände snabbt. De som kom in var människor som älskade att analysera, strukturera, planera och budgetera. Det blev kulturkrockar. Vi organiserade om verksamheten men fick det inte att fungera. Till slut konstaterade vi att vi verkligen gillade det småskaliga och bestämde att vi skulle tillbaka till det.

Och då klöv ni Hogia i sex bolag …

– Ja, nyårsnatten mellan 1990 och 1991 stängde vi ”gamla” Hogia och startade sex små bolag utifrån de områden vi var bra på, med ett moderbolag med tre anställda. Den nyårsnatten bytte 80 procent av våra medarbetare arbetsuppgifter och vi hade återskapat småskaligheten. I och med det kom engagemanget och entreprenörskapet tillbaka. Vi började växa igen och vände förlust till vinst. Sedan dess har vi gått med vinst varje år. Idag består Hogiagruppen av 27 bolag.

Vad är en ledares viktigaste uppgift?

– 99 procent av alla problem är orsakade av outklarade ansvarsförhållanden, resten beror på åsknedslag, eldsvådor och översvämningar. Som ledare är det viktigt att tydliggöra det långsiktiga ansvaret för varje individ, och att verkligen förankra det med honom eller henne. Det ger människor de bästa möjligheterna att ta ansvar för att utveckla både sig själva och företaget.

Hur ser du på jämställdhet?

– När jag jobbade i petrokemibranschen var 80 procent män, då tänkte jag att om jag lyckades starta ett eget företag skulle jag anställa hälften kvinnor och hälften män och det har vi haft på Hogia under alla år. Nu börjar det dock bli tufft, det finns så många duktiga tjejer att de börjar ta över, så nu är det väl dags att sjösätta ett jämställdhetsprogram för att få in fler killar, skämtar Bert-Inge Hogsved.

Västsvenska Handelskammaren företräder över 2 900 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling. Hogia är medlemmar hos oss sedan 2005.

Läs mer om medlemskap

Här finner du vårt kontor i Fyrbodal

Var:
Åkerssjövägen 12, Trollhättan