Handelsdokument : Rembursservice/Letter of Credit Service

Behöver du hjälp med remburser (Letter of Credit)? Med hjälp av Västsvenska Handelskammarens remburstjänst så kan du få tillgång till de verktyg och den vägledning du behöver för att förenkla din internationella handel.

VAD INNEBÄR TJÄNSTEN?

Rembursservice MINI: Idealisk för er med erfarenhet av remburser som önskar en ”second opinion”, exempelvis vid nya remburskunder eller osäkerhet kring remburskraven.

Rembursservice MAXI: Skräddarsydd för er som tycker att remburshantering är komplicerad. Perfekt för nybörjare, företag som sällan hanterar remburser och de som önskar att helt outsourca sin remburshantering.

LÄS MER OM VÅRA TJÄNSTER

Vi avkodar (granskar) rembursen för att säkerställa att ni kan utfärda och presentera korrekta dokument till banken enligt remburskraven. Kan ni inte uppfylla alla krav återkopplar vi med vad som bör ändras eller tas bort med motivering varför.

  1. Mejla er remburs till rembursservice@vasthk.se
  2. Vi bekräftar att vi har mottagit ert ärende och återkopplar till er inom 3 dagar.
  3. Vid återkopplingen bekräftar vi att ni kan uppfylla remburskraven och presentera korrekta dokument till banken. Kan ni inte uppfylla remburskraven kommer vi ange vilka punkter som ska korrigeras med motivering varför.

Med Maximodulen behöver ni inte lägga värdefull tid och resurser på er remburs.
Vi hjälper er att förbereda presentationen till banken genom att avkoda rembursen och säkerhetsställa att ni kan uppfylla remburskraven. I stället för att läsa rembursen får ni ett samlat dokument med tydliga instruktioner som är enkla att följa.

  1. Mejla remburs/Draft till rembursserivce@vastsvenskahandelskammaren.se
  2. Vi bekräftar att vi har mottagit ert ärende och återkopplar till er inom tre arbetsdagar.
  3. Vi avkodar er remburs och säkerställer att ni kan utfärda och presentera rätt dokument till banken enligt remburskraven. Om det visar sig att ni inte kan uppfylla rembursvillkoren hjälper vi er med ett rättelsebrev. 
  4. I ett bifogat rättelsebrev på engelska specificerar vi tydligt vilka punkter som kräver ändring eller borttagning och motiverar varför dessa ändringar är nödvändiga. Detta brev kommer att sammanställas på Västsvenska Handelskammarens officiella brevpapper och viseras av oss. Brevet ska du som säljare enkelt kunna skicka vidare till din köpare, som i sin tur vidarebefordrar brevet till sin bank.
  5. När alla rembursvillkor kan uppfyllas kommer ni att få en sammanställning med tydliga instruktioner om vilka dokument ni behöver utfärda och vilken information dessa ska innehålla. Med hänsyn till leveransvillkoret i rembursen kommer ni att få skräddarsydda transportinstruktioner, som ni kan skicka till er transportör. Ni kommer även att få information och anvisningar angående transportförsäkringen.
  6. När ni har utfärdat dokumenten enligt remburskraven är det mycket viktigt att ni presenterar dokumenten för banken inom rembursens angivna presentationstid.

HANDELSKAMMARENS OBEROENDE FUNKTION:

Vi fungerar som en oberoende tredje part. Vår roll är att avkoda och leverera remburser i ett tydligt och förenklat format. Vi ger vägledning och tydliga instruktioner om vilka dokument som krävs och vilken information de bör innehålla för att uppfylla remburskraven.

Observera att Västsvenska Handelskammaren verkar som oberoende tredje part, det är alltid den garanterande banken som har tolkningsrätten.

 

ANSÖK OM REMBURSSERVICE

Ny användare av Rembursservice? Fyll i avtalet och skicka det med din remburs/draft till rembursservice@vastsvenskahandelskammaren.se. Du får en bekräftelse att vi mottagit ditt ärende och en personlig återkoppling inom tre dagar.

Notera: Vi följer UCP 600-regelverket från Internationella Handelskammaren.

 

VAD KOSTAR REMBURSSERVICE?

Se aktuell prislista.

Rembursservice är tillgänglig för alla. Om du är medlem i Västsvenska Handelskammaren eller i någon av Sveriges regionala handelskammare, kan du dra nytta av våra medlemspriser. Vänligen bifoga ett kvitto på din betalda medlemsavgift när du skickar in din ansökan.

Du kan också mejla din fråga till rembursservice@vastsvenskahandelskammaren.se