Handelsdokument: EUR.1

Ska ditt företag exportera varor till ett land som EU har frihandelsavtal med? Genom att använda ett EUR.1-certifikat kan ni slippa betala importtull.

De 11 regionala Handelskamrarna i Sverige har fått i uppdrag av Tullverket att utfärda detta certifikat.

Vi har lång erfarenhet av internationell handel och hjälper er gärna med era frågor. Kontakta oss för rådgivning. Här finner du vanliga frågor och svar om eur.1 och våra öppettider.

Vad är EUR.1?

Varucertifikat EUR.1, ursprungsintyg EUR.1 eller EUR.1-certifikat är olika benämningar för samma dokument. Om du exporterar varor som har sitt ursprung inom den Europeiska unionen (EU) kan de importeras tullfritt eller med reducerad tull till de länder EU har frihandelsavtal med, om du ansöker om ursprungsintyget EUR.1.

Behöver du ett stämplat EUR.1?

Det får du genom att ansöka digitalt via vårt kostnadsfria dokumentsystem Certiata® PLUS. När vi har godkänt certifikatet kan du välja att få det per post eller hämta upp det hos oss i Göteborg.

Observera att EUR.1 certifikatet inte går att få med digital stämpel och signatur som Certificate of Origin. Det behöver skrivas ut och signeras manuellt av Handelskammaren.

Till varje ansökan behöver du bifoga en styrkande handling som påvisar varans ursprung. Vanligast är det att bifoga handelsfakturan tillhörande sändningen. Andra handlingar kan vara en packlista eller leverantörsdeklaration. 

Har du inget inlogg fyller du i ansökan och mejlar den till handelsdokument@vasthk.se, så ordnar vi det.

Så här fyller du i EUR.1 certifikatet

När du ansöker om certifikatet i Certiata® PLUS dyker det upp hjälptext om du markerar ett valt fält. Inne i Certiata® PLUS hittar du en handledning under fliken ”hjälp” om hur du fyller i det online.

Hos Tullverket hittar du även en fullständig guide om hur de olika fälten ska fyllas i.

Vanliga frågor och svar om eur.1

När du har en sändning med unionsvaror till ett varuvärde som överstiger 6000 EUR, kan du upprätta ett EUR.1 certifikat. Är varuvärdet lägre räcker det med att du skriver en fakturadeklaration.

För att fastställa ursprung på en vara behöver du känna till varans tillverkningsprocess. Antingen om din leverantör tillgodoser dig med en leverantörsdeklaration, eller om ni själva är tillverkande företag.

I varje frihandelsavtal EU har upprättat med ett annat land finns regler för hur ursprung ska fastställas vid handel med det landet. Du hittar alla frihandelsavtal hos Tullverket.

I fyra månader efter att det har utfärdats.

Ja, det går bra förutsatt att mottagaren tillåter detta. Man anger då ”issued retrospectively” i Anmärkningar, ruta 7.

Nej, det kan du inte. I EU:s nyare frihandelsavtal är det tillståndet Registrerad Exportör (REX) man använder som ursprungsintygande. Läs mer om tillståndet och hur du blir Registrerad Exportör hos Tullverket.

REX används även i handeln med Kanada, Japan, Sydkorea och Vietnam.

Nej, endast Tullverket får utfärda EUR.1 certifikat för fordon.

BEHÖVER NI HJÄLP ELLER RÅDGIVNING?

Kontakta teamet på Handelsdokument: 
Mail: handelsdokument@vastsvenskahandelskammaren.se
Tel: 031-835924

Du kan också skriva din fråga direkt via chattfunktionen här på vår webbplats.

Öppettider för dokumenthantering

Måndag-Fredag | 08.30-11.45

  • Dokument lämnas och hämtas på expeditionen under våra öppettider. Inlämnade dokument kan hämtas under nästföljande arbetsdag.

  • Lämnar ni in era dokument digitalt via Certiata Plus väljer ni själva om ni vill hämta dem på plats, eller om ni vill få dem postade till er. Se nedan hur du ansluter dig till Certiata Plus.

Besöksadress: Parkgatan 49
Ni blir insläppta via receptionen till vån 2, dörren till höger. Skyltat.

Digitala dokument


Behöver du ha ett dokument utfärdat? Ansök digitalt via våra kostnadsfria dokumentsystem Certiata Plus och EATA.

CERTIATA PLUS

För ansökningar om ursprungsintyg, exportdokument och EUR1.

Certiata® PLUS

EATA

För ATA-Carnet.

Eata