Företagsanpassad kurs: Hållbarhet

Här visar vi vilka ämnen som vanligtvis brukar ingå i de företagsanpassade utbildningarna på området Hållbarhet.

Circulära Affärsmodeller

MODUL 1

 • Grundkunskap i cirkulär ekonomi i relation till de globala hållbarhetsmålen
 • Hur digitaliseringen driver nya cirkulära affärsmodeller
 • Hur bygga längre och fler användningscykler
 • Exempel på cirkulära affärsmodeller

MODUL 2

 • Företagets nuläge, förutsättningar, hinder och möjligheter för en cirkulär vision
 • Värdekedjor och nyckelpartners för den befintliga affären
 • Genomgång och identifiering av cirkulär affärspotential och lämplig affärsmodell
 • Hur digitalisering driver och skapar förutsättningar för omställningen
 • Hur skapa affärsmöjligheter och minska klimatavtryck samtidigt
 • Disruptiv innovation

MODUL 3

 • Cirkulära modeller och verktyg för befintligt utbud
 • Produkt som tjänst: affärsidé, kundvärde, affärsekosystem, partners, kanaler, värdekedja, intäktsströmmar, kostnadsstruktur
 • Utformning och utvärdering av olika cirkulära affärsmodeller utifrån kundvärde, lönsamhet och hållbarhet
 • Digital utvecklingspotential av kunderbjudande

MODUL 4

 • Linjär affärsmodell vs cirkulär, intäkts och kostnadsanalys, känslighetsanalys, identifiering av större kostnadsposter, produktdesign
 • Produktanalys utifrån kostnadsbild
 • Värdeerbjudandet - nuläge, konkurrenter, legalitet

MODUL 5

 • Riskanalys för tidigt åldrande
 • 4 lagers produktdesign
 • Adaptivitet
 • K/I analys för produktförbättringar

Genom ett samarbete med RISE erbjuder vi just nu även möjligheten att gå hela utbildningen tillsammans med andra företag inom tillverkande industri. I programmet identifierar ni er potential inom cirkulär ekonomi och lär er var i den cirkulära ekonomin som de bättre lösningarna ligger, både finansiellt och hållbarhetsmässigt.

Hållbart företagande

MODUL 1

 • Grundkunskap planeten, klimatet och förståelse hållbarhetsbegrepp och dimensioner
 • Hållbarhet som en affärskritisk fråga – Påverkan värdeskapande, tillväxt och lönsamhet
 • Forskning, trender och Agenda 2030
 • Hållbart företagande och affärsmodeller

MODUL 2

 • Verktyg för affärsstödjande drivkrafter och implementering i verksamheten
 • Hur utforma en hållbarhetsstrategi och hur bryter man ner till KPI:er
 • Omvärldsanalys, intressentdialog och väsentlighetsanalys
 • Organisation, ledarskap och kultur

MODUL 3

 • Grunder i hållbarhetsredovisning och vad man behöver tänka på
 • Hållbarhetsrapportering och initiativ (GRI, Scope 1-2-3, Science Based Targets)
 • Lagar och standarder som kan påverka företaget
 • Operativ ledning, indikatorer och nyckeltal för uppföljning

MODUL 4

 • Hur stärka varumärket och relation med intressenter
 • Riskanalys och kriskommunikation, hur undvika greenwashing
 • Möjligheter kring nya kundsegment och fördjupade kundrelationer
 • Intern och extern kommunikation
 • Integrering av Agenda 2030 i företaget och hur de kommuniceras

MODUL 5

 • Grunder i cirkulärekonomi, olika aspekter och exempel på cirkulära affärsmodeller
 • Var i den cirkulära ekonomin kan de bättre lösningarna finnas för företaget
 • Möjligheter kring nya värdeerbjudande, kundsegment och intäktsströmmar
 • Hur digitalisering driver och skapar förutsättningar för cirkulära affärsmodeller
 • Maximera värdebevarandet genom att designa för längre och fler användningscykler
 • Återanvändning av produkter och möjligheter med optimerade avfallsflöden

SÅ HÄR GÅR DET TILL

 1. Meddela oss via formuläret vilka moduler ni är intresserade av.
 2. Vi återkopplar till er med en offert, enligt prislistan.
 3. Innan kursdagen prioriterar ni och föreläsaren gemensamt kursens upplägg, med utgångspunkt i de valbara modulerna. 
 4. Föreläsaren kommer till ert företag under en hel- eller halvdag.

PRIS FÖR UPP TILL 20 PERSONER

Heldag 40 000 kronor
Halvdag 28 000 kronor

Pris anges exklusive moms. Resekostnad för föreläsare tur- och retur kan tillkomma.

Vill du veta mer?

Låter detta som något ni vill satsa på, fyll i vårt offertförfrågan. Inget är bindande i ett förstasteg. Vill du ställa några kompletterande frågor, kontakta vår utbildningsansvarig Rebecka Barolomé.

Gör en offertförfråganVårt huvudkontor i Göteborg

Var:
Parkgatan 49, Göteborg

Offertförfrågan

Intresseanmälan


Cirkulära affärsmodeller. Välj modul, du kan göra flerval

Hållbart företagande

Vart vill ni ha kursen?