Företagsanpassad kurs: Hållbar utveckling

När en hel värld ställer om till en fossilfri och cirkulär ekonomi har företag som ligger på framkant inom grön omställning allt att vinna. Stärk er konkurrenskraft med en företagsanpassad utbildning på området hållbarhet.

Ett aktivt hållbarhetsarbete kan både spara kostnader och göra företaget mer attraktivt för kunder, finansiärer och medarbetare. Det kan också vara ett nödvändigt steg för att förbereda ditt företag för ny lagstiftning inom området.

Hos oss kan ni få hjälp med allt från att utveckla er hållbara affär med ett systematiskt hållbarhetsarbete som genomsyrar hela organisationen till en workshop för företagsledningen för att sätta riktningen framåt.

Alla företag har kommit olika långt på sin hållbarhetsresa, med en företagsanpassad utbildning anpassar vi innehållet till ditt företag och dina medarbetare.

MÅLGRUPP

Den hållbara utvecklingen berör ofta hela, eller stora delar av en verksamhet och inte minst dig som vd eller del av ledningsgrupp. Genom att utbilda flera från företaget på en och samma gång ökar vi förutsättningarna för samsyn.

Kontakta oss gärna för att diskutera vilka nyckelpersoner som har störst nytta av att medverka i just det tema ni önskar.

VALBART INNEHÅLL

Här visar vi vilka områden som vanligtvis brukar ingå i de företagsanpassade utbildningarna på området hållbarhet. Använd det som inspiration, vi skräddarsyr innehållet för att passa ert företag.

 • Grundkunskap planeten, klimatet och förståelse hållbarhetsbegrepp och dimensioner
 • Hållbarhet som en affärskritisk fråga – Påverkan värdeskapande, tillväxt och lönsamhet
 • Forskning, trender och Agenda 2030
 • Hållbart företagande och affärsmodeller
 • Verktyg för affärsstödjande drivkrafter och implementering i verksamheten
 • Hur utforma en hållbarhetsstrategi och hur bryter man ner till KPI:er
 • Omvärldsanalys, intressentdialog och väsentlighetsanalys
 • Organisation, ledarskap och kultur
 • Grunder i hållbarhetsredovisning och vad man behöver tänka på
 • Hållbarhetsrapportering och initiativ (GRI, Scope 1-2-3, Science Based Targets)
 • Lagar och standarder som kan påverka företaget
 • Operativ ledning, indikatorer och nyckeltal för uppföljning
 • Hur stärka varumärket och relation med intressenter
 • Riskanalys och kriskommunikation, hur undvika greenwashing
 • Möjligheter kring nya kundsegment och fördjupade kundrelationer
 • Intern och extern kommunikation
 • Integrering av Agenda 2030 i företaget och hur de kommuniceras
 • Grunder i cirkulärekonomi, olika aspekter och exempel på cirkulära affärsmodeller
 • Var i den cirkulära ekonomin kan de bättre lösningarna finnas för företaget
 • Möjligheter kring nya värdeerbjudande, kundsegment och intäktsströmmar
 • Hur digitalisering driver och skapar förutsättningar för cirkulära affärsmodeller
 • Maximera värdebevarandet genom att designa för längre och fler användningscykler
 • Återanvändning av produkter och möjligheter med optimerade avfallsflöden

SÅ HÄR GÅR DET TILL

 1. Meddela oss via formuläret vilken/vilka områden ni är intresserade av.
 2. Vi kontakar er för att diskuterar ert behov och ge förslag på ett passande upplägg, därefter återkopplar vi till er med en offert.
 3. Efter er accept av offerten tar föreläsaren kontakt med er och ni går tillsammans igenom kursens upplägg och sätter detaljerna.
 4. Föreläsaren/föreläsarna leverar kursen efter era önskemål. Ni väljer själva om ni vill att utbildningen ska ges på ert företag eller hos oss, på handelskammaren i Göteborg. Vid önskemål kan vissa moment/teman även ges digitalt. 
Vill du veta mer?

Undrar du hur en företagsanpassad kurs kan hjälpa ditt företag att nå sina mål? Kontakta kursansvarig Rebecka Bartolomé eller fyll i vår offertförfrågan så kontaktar vi dig inom kort med förslag på erbjudande. Inget är bindande i behovsfasen.

Intresseanmälan


Hållbart företagande

Vart vill ni ha kursen?