There is a license error on this site:
0050568A26D9 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Handelsdokument | Västsvenska Handelskammaren

Så arbetar du med Handelsdokument

Vi erbjuder våra medlemsföretag kostnadsfri rådgivning i dokumenthanteringsfrågor. Målsättningen är att underlätta för företagen när det gäller utrikeshandel.

Kommerskollegium och Sveriges Riksdag har utsett Västsvenska Handelskammaren till enda instans i regionen som får hantera vissa utrikeshandelsdokument. 

Med hög kompetens och lång erfarenhet av internationell handel tillgodoser vi behoven av rådgivning i den här typen av frågor. 

Nyhet 2021!
all dokumenthantering blir digital

Från och med 1 januari 2021 hanterar vi alla handelsdokument och ATA-carneter digitalt. Ert företag behöver ansluta er till vårt kostnadsfria dokumentsystem Certiata® PLUS.

anslut er till CERTIATA® plus

1. Fyll i ansökningsblanketten för att få elektronisk certifiering.
2. Skicka in ansökan till: handelsdokument@vasthk.se
3. Handelskammaren återkopplar med inloggningsuppgifter.

så hanteras era handelsDOKUMENT

Efter att ni har fyllt i ansökan om dokument via Certiata® PLUS utfärdar vi dokumenten under dagen, förutsatt att de kommer in under vår expeditionstid, sedan ligger det tid i postgång. Ni betalar för blankettkostnad, viseringsavgift och porto.

Prislista dokumenthantering
Ni kan också välja att få dokumenten omgående som PDF-fil (ej EUR 1).

Redan registrerad användare Certiata® PLUS

Du som är registrerad användare hos Handelskammaren kan göra dina ansökningar digitalt genom att fylla i det användarnamn och det lösenord som du har tilldelats.

Logga in på Certiata® PLUS

Beställa export/import böcker

Visste du att alla medlemsföretag får ett lägre pris på export/import-böcker?

PRISER ÄR EXKLUSIVE MOMS

Incoterms 2020, Wall Chart - Svenska
Medlemspris 150 kr | Pris 180 kr

Incoterms 2020, Bok - Svenska/Engelska
Medlemspris 840 kr | Pris 940 kr

International Standard Banking Practice (ISBP)
Medlemspris 400 krPris 450 kr

UCP 600
Medlemspris 440 krPris 540 kr

JAG VILL BESTÄLLA böcker 

Handelsdokument - support

Dokumenthanteringen har öppet måndag till fredag, 08:30-15:30
Lunchstängt 12:00-13:00

Helgdagar

25 juni Heldagsstängt

Välkommen till oss på Parkgatan 49 i Göteborg.

Kontakta oss via vår supportmejl, telefon eller via chatten vid frågor.

support via mejl

Eller kontakta någon av våra experter direkt;

Lisbeth Hemlin 031-83 59 25 
Madeleine Östlund 031-83 59 14
Sofia Thorstensson 031-83 59 62 

Vilka handelsdokument finns det?

ATA-carnet » ATA-carnet är en internationell tullhandling som gäller i ett femtiotal länder för att tillfälligt föra in och ut varor utan att betala eller deponera tull, moms och andra avgifter. ATA-carnet utfärdas för yrkesutrustning, varor för mässor och utställningar och varuprover.

Ursprungscertifikat / Certificate of Origin » Används för handel mellan ett EU-land och tredje land.

ATR » För handel med Turkiet vänd er direkt till Tullverket.

EUR1 » vid handel med EU:s frihandelspartners.
Samtliga länder med vilka EU har slutit frihandelsavtal finns uppräknade på Tullverkets hemsida.

Tänk på! Vid export till Mexiko och Chile ska varubeskrivningen i fält 8 även inkludera de fyra första siffrorna i varans statistiska nummer.

Här följer fördjupningskunskap kring handelsdokument

Vad är ATA-carnet?

ATA-carneten är en internationell tullhandling som används i ett femtiotal länder för att tillfälligt införa vissa varor utan att tull och andra införselavgifter behöver betalas eller deponeras.

Vid vanlig temporär tullfrihet klareras varorna tillsammans med övrigt handelsgods och varuhavaren måste deponera för varorna. Den som har en ATA-carnet däremot behöver inte uppsöka tullexpeditionen utan carneten behandlas i tullfiltrets röda gång.

ATA-carnets användningsområden

ATA-carneten kan användas för tillfällig införsel av:

  • yrkesutrustning 
  • varor för mässor och utställningar
  • varuprover med handelsvärde

Användningen kan variera från land till land, se länderförteckningen. Kostnaden för en carnet varierar beroende på antal länder som skall besökas och värdet av i carneten upptagna varor, se prislista. Företaget ska ställa en deposition i förhållande till varuvärdet för varje carnet.

Depositionen återbetalas när carneten återställs till Handelskammaren inom föreskriven tid och med bevis från utländsk tull om att varorna återutförts. Depositionen tjänar på detta sätt som ett incitament för carnethavaren att sköta sin carnet. På detta vis blir det enbart de som inte sett till att carneten blivit korrekt behandlad som behöver vara med och bidra till kostnaderna för tvistehanteringen.

FÖRDELAR MED ATA-CARNET

DU SLIPPER:
  1. Tulldeklarera på främmande språk i de länder du besöker.
  2. Betala eller deponera pengar för tull och moms. 
  3. Kurs- och ränteförluster.
  4. Trängas med det normala godsflödet eftersom ATA-carneten behandlas direkt i tullens röda gång.
Säkerhet

Vid utfärdande av ATA-carnet kan Västsvenska Handelskammaren ställa krav på säkerhet för eventuella kostnader som kan uppstå i samband med användningen av carnet.

Säkerhet kan ställas i form av:

  • Garantiförbindelse upprättad av bank.
  • Insättning på Handelskammarens bankkonto. Detta konto är skilt från Handelskammarens övriga bankmedel och kunden gottgörs räntan. 
Ursprungscertifikat - Certificate of Origin

Att bestämma en varas ursprungsland har betydelse exempelvis för att få en korrekt handelsstatistik, för att kunna tillämpa handelspolitiska instrument eller för att få en lägre tull eller tullfrihet.

Vid export till många länder utanför EU fordras ett i exportlandet utfärdat bevis om varors ursprung, för att tullförmåner eller införseltillstånd ska medges, ett så kallat Certificate of Origin. Ta reda på vilka dokumentkrav som gäller i det land du ska importera varor till och hur många exemplar av Ursprungscertifikatet som krävs, det kan variera inom samma land. Intyget ska göras på fastställd blankett som du kan beställa hos oss.

Incoterms® 2020 – Internationella leveransvillkor

Incoterms® 2020 är en sammanställning av regler som gäller vid internationell handel och är sammanställda av ICC, Internationella Handelskammaren.

Incoterms består av 11 olika handelstermer som reglerar vem som bekostar vad i leveransen och vem som tar vilka risker under färden. Dessa leveransvillkor (se nedan) är mycket viktiga att känna till och ta kontroll över i köpeavtalet. Det är också viktigt att man i avtalet utöver det överenskomna leveransvillkoret (ex CIP) också skriver att det är Incoterms tolkning av handelstermen man jobbar efter. Eftersom andra delar av världen kan ha andra tolkningar undviker man på detta sätt alla missförstånd.

Vårt huvudkontor i Göteborg

Var:
Parkgatan 49, Göteborg

HandelsdokumentBeställning av böcker


Medlem?