Moa Johansson

Moa jobbar som koordinator för våra internationella kurser samt samverkansprojekten Exportcenter Väst och Styrelselistan. Hon jobbar också som koordinator för våra återkommande evenemang Tulldagen och Internationella Handelsdagen.