Cases

Yrkestrainee finns redan i flera branscher och på flera platser i regionen. Nedan kan du läsa mer om flera goda exempel på samverkan mellan näringsliv och skola.