Styrelseutbildningar

Därför satsar Handelskammaren på styrelser

Västsvenska Handelskammaren arbetar för att stärka kompetensen i västsvenska bolagsstyrelser, i både små-, medel- och storbolag.

Styrelsen bör vara ett aktivt och föränderligt forum, eller organ, vars sammansättning förändras i takt med att företagets utmaningar ändras. Att som ledamot arbeta aktivt i en styrelse kräver olika typer av kompetens då styrelsearbetet både är kontrollerande och strategiskt.

Handelskammaren utbildar därmed våra deltagare både genom vår grundutbildning Certifiering i styrelsearbete samt genom vår fördjupningskurs Styrelseordförande.

Låter det intressant? Kanske har du frågor eller vill ha mer information innan du bestämmer dig, kontakta vår kollega och utbildningsansvarig Anette Antonsson.