Styrelseutbildningar

Därför satsar Handelskammaren på styrelser

Västsvenska Handelskammaren arbetar för att stärka kompetensen i västsvenska bolagsstyrelser, i både små-, medel- och storbolag.

Styrelsen bör vara ett aktivt och föränderligt forum, eller organ, vars sammansättning förändras i takt med att företagets utmaningar ändras. Att som ledamot arbeta aktivt i en styrelse kräver olika typer av kompetens då styrelsearbetet både är kontrollerande och strategiskt.

Handelskammaren utbildar därmed våra deltagare både genom vår grundutbildning Certifiering i styrelsearbete samt genom två fördjupningskurser Styrelsens arbete med strategi och Styrelseordförande.

Låter det intressant? Kanske har du frågor eller vill ha mer information innan du bestämmer dig, kontakta vår kollega och utbildningsansvarig Anette Antonsson.