Lyft företaget med rätt styrelse

Att hitta rätt personer till styrelsen är en återkommande fråga för de företag som vill utveckla sin verksamhet. Men hur vet man vilka kandidater som passar företaget bäst? Vår gästkrönikör Agneta Olsson, vd för Almi Väst, ger några råd på vägen.

Vi på Almi kommer årligen i kontakt med tusentals entreprenörer som vill utveckla sin verksamhet. På nästan alla dessa möten diskuterar vi vikten av rätt personer i företagets styrelse. Inte sällan får vi frågan: ”Var hittar vi dem?”

Vårt svar är att du som ägare måste förstå vem du behöver innan du letar. Vet du som ägare vad du vill med ditt företag? Bra, då kan du också forma en styrelse som både utmanar dig och ger dig det stöd du behöver.

Agneta Olsson, vd Almi Väst

Ägarrollen är central. Allt börjar där. Ett styrelsearbete blir aldrig bättre än ägardirektivet.

Många ägare tycker att deras största utmaning är att hinna höja blicken och reflektera över vilka kompetenser som krävs i en snabbrörlig tid. Vi rekommenderar dem att ta stöd av ett bollplank, en coach som kan ställa de rätta frågorna.

Själv får jag ibland förmånen att hjälpa företag att hitta nya, kompetenta styrelseledamöter. Och mer än en gång har ägarna blivit förvånade över att jag inte alltid väljer personer som de ser som ”den klassiska styrelseledamoten”. Det blir inte alltid det när man utgår från den strategiska riktning som företaget stakat ut och identifierar vilka nya perspektiv som behövs i styrelsen.

Almis undersökning av 40 000 bolag, genomförd av Luleå tekniska universitet, visar tydligt att företag med jämställda styrelser presterar bättre. Resultatet är oberoende av bransch, ålder och vd:s kön*

Jämställda styrelser bidrar med nya perspektiv som är relevanta för kunderna, vilket ökar innovationsförmågan och stärker företagets position på marknaden, idag och i framtiden.

Läs mer: Så skapar Dayspring ett modernt styrelsearbete

Samtidigt visar Almis årliga styrelsekartläggning att andelen kvinnor i styrelser står och stampar på en oförändrad nivå. Men tack vare initiativ som Styrelselistan kan det nu bli ändring på den saken. Det är bra för företagen och bra för Sverige.

Text: Agneta Olsson, vd för Almi Väst

* Könsdiversifiering i bolagsstyrelser och företagsprestation, Malin Malmström, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet

VILL DU VARA MED OCH GÖRA SKILLNAD?

Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser. Söker du en ny styrelseledamot eller är du vår nästa kandidat på listan?

Till Styrelselistan