Medlemsinformation om Näringslivet och energikrisen

På den här sidan samlar vi information och länkar till dig som påverkas av de höga kostnaderna kopplade till energikrisen.

Precis som många privatpersoner, drabbas företag av de skenande elpriserna. Som mötesplats för näringslivet, samlar vi information och länkar för att på kort och lång sikt kunna stödja dig som företag.

Hör gärna av er för att förklara era behov. På så vis kan vi anpassa oss och säkerställa att ni får den stöttning ni behöver.

Hälsningar,

Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren

johan signatur.jpg

Har du frågor, kontakta oss gärna: 
medlem@vastsvenskahandelskammaren.se

💡 TIPS! SÅ SPARAR ERT FÖRETAG EL

  • Gör en energikartläggning
  • Använd energieffektiv teknik i både tillverkningsprocesser och kontorsarbete
  • Sänk temperaturen på företaget några grader
  • Undvik värmeöverskott genom att återvinna värme internt eller distribuera ert eventuella värmeöverskott
  • Effektivisera ytan ni arbetar på – använd bara den yta ni behöver

DESSA ÅTGÄRDER BEHÖVER VIDTAS

På grund av de prischocker som väntas på el i vinter, riskerar välfungerade företag att stå inför en tuff ekonomisk period. Samtidigt krävs långsiktiga lösningar för att liknande situationer ska kunna förhindras i framtiden.

PÅ KORT SIKT

✔️ Statligt stöd för att minska kortsiktiga effekter för företag av de enorma prishöjningarna. Stöden ska stärka incitamenten för omställning, energieffektivisering och minskad förbrukning.

✔️ Ta bort kommunala avgifter för ansökningar/anmälningar om bergvärme och solceller.

✔️ Ta bort bygglovskrav för installation av solceller – endast anmälningsplikt till kommunen bör gälla.

✔️ Upplys hushåll och företag om energieffektivisering och minskad förbrukning.

PÅ LÅNG SIKT

✔️ Mer elproduktion i regionen.

✔️ En utbyggnad av elnätet.

✔️ Regional produktion av el som kombineras med ökad överföringskapacitet för att säkra tillförseln av energi till Västsverige.

✔️ Ge besked om havsbaserad vindkraft. Processen har kommit långt och inväntar regeringsbeslut.

✔️ Starta blocköverskridande samtal om en energiöverenskommelse – investeringar i energiproduktion är långsiktiga och kräver stabila villkor över lång tid.

LÄNKAR MED INFORMATION

Kommande seminarier & AKTUELL INFORMATION

Vårt huvudkontor i Göteborg

Var:
Parkgatan 49, Göteborg