Västsverige står stadigt

Våren har kantats av oro för lågkonjunkturens konsekvenser, en oro som inte helt besannats. Åtminstone inte i Västsverige. Västsvenska Handelskammarens vd Johan Trouvé ger en bild av läget just nu och berättar om handelskammarens viktigaste frågor under året.  

Det har varit en intensiv vår för många, inte minst med tanke på oron för hur lågkonjunkturen spåtts påverka så väl hushållens ekonomi, som konsumtionskraft och företagsinvesteringar.  

Västsverige har fortsatt tillväxt och flera stora företagsetableringar som påverkar utvecklingen

Men Västsverige har, med undantag från bygg- och fastighetssektorn, klarat sig bättre än förväntat. Vi har en fortsatt tillväxt och flera stora företagsetableringar som påverkar utvecklingen i en motsatt riktning, däribland batterifabrikerna i Göteborg och Mariestad, men också den växande Life Science klustret Goco Health Innovation City. Sett tillsammans med den rekordlåga arbetslösheten i regionen och den gröna omställningen som skapar konkurrenskraft i våra företag, är det hoppingivande för framtiden. 

Denna bild styrks också av vår temperaturmätning, med hittills över 500 svarande under tre veckor från västsvenska företag. Här är snittet 7,3 på en 10-gradig skala  för hur det går just nu.  

Under våren har vi på Västsvenska Handelskammaren framför allt haft fokus på att öka förutsättningarna för näringslivets kompetensförsörjning – den i särklass största utmaningen för våra medlemsföretag. I mars presenterade vi rapporten Gig eller Guldklocka – en undersökning av vad dagens unga värdesätter i valet av arbetsgivare.  

Läs rapporten här  Gig- eller Guldklocka  

Vi arbetar också hårt för att få till utbyggnaden av järnvägen mellan Göteborg, Landvetter Flygplats och Borås, där Trafikverket inom kort lämnar sitt förslag till regeringen. En utbyggd järnväg skulle inte bara korta pendlingstiden mellan dessa städer och därmed skapa en större arbetsmarknadsregion, utan också göra det möjligt för boende och företag i flera andra städer, så som Skövde och Trollhättan, att ta tåget direkt till Sveriges näst största flygplats.  

En annan angelägen fråga är den gröna omställningen som pågår i alla branscher. Årets handelskammardag vigdes åt inspiration och kunskap med företag i framkant. Här blev det tydligt att vi behöver en politik som driver omställningen, en politik som skapar incitament till förändring och har spelregler som sträcker sig längre än en mandatperiod.  

Men det blev också tydligt att det är nu vi alla behöver agera. Därför är vi glada Västsvenska Handelskammaren har fått Länsstyrelsens och Västra Götalandsregionens förtroende att driva Klimatlöftet tillsammans med Företagarna Västra Götaland. Under ett år har ni som företag möjlighet att få kostnadsfri hjälp för att minska er klimatpåverkan. I höst kör vi i gång!

 Läs mer och anmäl dig här  Klimatlöftet

Som en del av omställningen och nya företagsetableringar är behovet av fossilfri el en avgörande fråga. Inom bara sex år kommer Västsverige behöva fördubbla eltillgången. För att snabbt lyckas få till ett stort el-tillskott är storskalig havsbaserad vindkraft, kompletterat med landbaserad vindkraft och solkraft nödvändigt. För att klara ytterligare en fördubbling till 2045 av elbehovet kommer även fler energislag, som exempelvis ny kärnkraft krävas framöver, tillsammans med effektivisering och ny lagringsteknik. 

El- och energifrågan är bland dem vi tar med till Almedalen i sommar. Då lyfter vi exempelvis också kompetensförsörjning, hållbar stadsutveckling och jämställdhet inom styrelsearbete.  

Är du intresserad av att följa våra Almedalsseminarier eller besöka oss på plats så finner du programmet och sidan för våra sändningar här:

Till programmet Almedalen 2023 

Med önskan om en fin sommar!

Bästa hälsningar,

johan trouve.jpg

Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren