Ledarkollen - Vad är viktigast för chefer och företagsledare i Västsverige?

Vilka utmaningar står västsvenska chefer och ledare inför och vilken kunskap söker de? Svaren finner du i vår senaste undersökning, Ledarkollen.

Ett av våra viktigaste mål som Handelskammare är bidra med de kunskaper och insikter som chefer och ledare behöver för att kunna utvecklas och växa.

Vi skapade då undersökningen vi valt att kalla: Ledarkollen. Svaren från Ledarkollen använder vi för att rikta vårt arbete mot de områden där ledarna behöver oss som allra bäst.

Med dess hjälp kan vi erbjuda rätt stöd i allt från ledarskapsutveckling och nätverk till politiska knäckfrågor. Men också initiera äventyr för att ge ny inspiration.

Hur har undersökningen gått till?

Ledarkollen går ut till 4 000 chefer och ledare hos våra medlemsföretag och kunder i Västsverige som har fått svara på närmare 60 ledarskapsfrågor med fokus på digitalisering, hållbarhet och internationalisering. Majoriteten av respondenterna är vd eller chef med personalansvar.

Ledarskapsutmaningar:

Svårt att få tiden att räcka till
Balans i livet
Personalansvar
Krav på ökad produktivitet
Skapa ett hållbart arbetsklimat
Kompetensförsörjning
Att möta den yngre generationens krav
Digitalisering
Internationalisering 
Hållbarhet
Förändringsledarskap
I styrelsen

Läs undersökningen

VILL DU STÄRKA DITT LEDARSKAP?

På Handelskammaren är vi övertygade om att starka ledare ger starka företag, vilket i sin tur skapar en stark region. Därför erbjuder vi nätverksmöten där du kan byta erfarenheter med andra, utbildningar som utvecklar ditt ledarskap, samt håller dig uppdaterad om vad som händer i Västsverige.

TJÄNSTER FÖR DIG I LEDANDE POSITION