Att möta den yngre generationens krav

45% av de tillfrågade inte har någon tydlig strategi för att behålla unga medarbetare. Hur kan vi möta de yngre generationernas krav?

LEDARSKAPSUTMANINGAR

VILL DU STÄRKA DITT LEDARSKAP?

På Handelskammaren är vi övertygade om att starka ledare ger starka företag, vilket i sin tur skapar en stark region. Därför erbjuder vi nätverksmöten där du kan byta erfarenheter med andra, utbildningar som utvecklar ditt ledarskap, samt håller dig uppdaterad om vad som händer i Västsverige.

TJÄNSTER FÖR DIG I LEDANDE POSITION