Kompetensförsörjning

Rekrytering och komptensomställning är en utmaning för många företag idag. Att företag hittar rätt kompetens är en förutsättning för att de ska kunna växa.

LEDARSKAPSUTMANINGAR

VILL DU STÄRKA DITT LEDARSKAP?

På Handelskammaren är vi övertygade om att starka ledare ger starka företag, vilket i sin tur skapar en stark region. Därför erbjuder vi nätverksmöten där du kan byta erfarenheter med andra, utbildningar som utvecklar ditt ledarskap, samt håller dig uppdaterad om vad som händer i Västsverige.

TJÄNSTER FÖR DIG I LEDANDE POSITION