Svårt att få tiden att räcka till

Tid är en bristvara, det gäller att använda den på bästa sätt så att man verkligen lägger tid på saker som leder oss framåt mot våra uppsatta mål.

Ledarskapsutmaningar

VILL DU STÄRKA DITT LEDARSKAP?

På Handelskammaren är vi övertygade om att starka ledare ger starka företag, vilket i sin tur skapar en stark region. Därför erbjuder vi nätverksmöten där du kan byta erfarenheter med andra, utbildningar som utvecklar ditt ledarskap, samt håller dig uppdaterad om vad som händer i Västsverige.

TJÄNSTER FÖR DIG I LEDANDE POSITION