Exportprogrammet

Få tillgång till ett exceptionellt bra nätverk av internationell expertis från Handelskammaren och våra partners.

Tillsammans skapar vi en handlingsplan för ditt företags internationella expansion, utvecklar din exportstrategi och löser dina utmaningar. Programmet pågår under ett år.

Målgrupp

Exportprogrammet riktar sig till små och medelstora företag som redan idag exporterar till någon eller några marknader men som nu behöver ta nästa steg i sin internationella expansion.

detTA INGÅR i exportprogrammet

1. nätverk med andra exportföretag 

Du blir del av en nätverksgrupp med andra företag i samma situation. Genom gemensamma diskussioner av de utmaningar som det innebär att ta sig ut på nya marknader lär ni av varandra och hittar lösningar.  5 halvdagstillfällen.

2. UTBILDNINGAR

Utbildningar inom områden som rör ditt företags globala expansion, bland annat internationell affärsjuridik och affärskultur.   4 halvdags tillfällen.

3. INDIVIDUELL SUPPORT

Individuella möten med våra specialister för stöttning för just ditt företags internationalisering.  Detta sker genom enskilda möten tillsammans med exportrådgivare och med utgångspukt i företagets individuella behov och målsättning. 10 timmar.

4. marknadsaktivitet

I detta steg erbjuds företag att etablera sig på en ny exportmarknad. Syftet är att öka projektdeltagarnas kunskap om den utvalda marknaden och ge möjlighet att träffa relevanta kunder och partners.

För att delta i denna aktivitet går ditt företag igenom en urvalsprocess. Begränsat antal platser och deltagandet medför en extrakostnad.

aktuella datum

Västra Götalandsregionen

Datum för 2021 kommer.

rEGION hALLAND 

Startdatum har passerat för 2021. 

Kontakta Marina Gireva för mer information.

Möt en deltagare

Låter detta program som något för dig men du vill ställa några frågor, kontakta vår kollega Marina Gireva som är ansvarig för programmet.