Exportprogrammet

Få tillgång till ett exceptionellt bra nätverk av internationell expertis från Handelskammaren och våra partners.

Tillsammans skapar vi en handlingsplan för ditt företags internationella expansion, utvecklar din exportstrategi och löser dina utmaningar. Programmet pågår under ett år.

Målgrupp

Exportprogrammet riktar sig till små och medelstora företag som redan idag exporterar till någon eller några marknader men som nu behöver ta nästa steg i sin internationella expansion.

detTA INGÅR i exportprogrammet

1. nätverk med andra export företag 

Du blir del av en nätverksgrupp med andra företag i samma situation. Genom gemensamma diskussioner av de utmaningar som det innebär att ta sig ut på nya marknader lär ni av varandra och hittar lösningar.  5 halvdagstillfällen.

2. kurser

Kurserna anpassas efter gruppens önskemål om specifika frågeställningar inom affärskultur, affärsjuridik samt andra aktuella områden för en internationell expansion. 3 tillfällen.

3. En personlig internationaliserings-coach

Individuella möten med våra specialister för stöttning i framtagning av en handlingsplan för just ditt företag's internationalisering. Om ditt företag redan har en plan men har stött på en specifik utmaning så fokuserar vi på att lösa den specifika situationen. 
1,5 timmar x 3 tillfällen.

4. marknadsaktivitet

I detta steg erbjuds företag att etablera sig på en ny exportmarknad. Syftet är att öka projektdeltagarnas kunskap om den utvalda marknaden och ge möjlighet att träffa relevanta kunder och partners.

För att delta i denna aktivitet går ditt företag igenom en urvalsprocess. Endast 10 platser finns. Deltagandet medför en extrakostnad.

aktuella datum

Västra Götalandsregionen

UPPSTART 17 april

rEGION hALLAND 

Kontakta Marina Gireva för mer information.

Möt en deltagare

Låter detta program som något för dig men du vill ställa några frågor, kontakta vår kollega Marina Gireva som är ansvarig för programmet.