Exportprogrammet Västra Götaland

Exportprogrammet riktar sig till små och medelstora företag som exporterar idag och vill ta nästa steg i sin internationella expansion.

Deltagare i Exportprogrammet får möjlighet att nätverka med andra företag med liknande utmaningar, öka kompetens inom aktuellla områden och få individuellt stöd från experter inom internationalisering.

Detta ingår i Exportprogrammet

  1. Nätverksgrupp
  2. Workshops
  3. Individuell coachning
  4. Marknadsaktivitet (Ej obligatorisk att delta i denna modul. Begränsat antal platser, extrakostnad tillkommer) 


Läs mer om innehållet här

Låter programmet som något för dig men du vill ställa några frågor
, kontakta vår kollega Marina Gireva som är ansvarig för programmet. 

Fakta om programmet

Programmet finansieras av Tillväxtverket med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen.

Att stärka små- och medelstora företags internationaliseringsmöjligheter så att fler företag i regionen växer genom internationell handel och ökad export.

Programmet riktar sig till små och medelstora företag som sysselsätter färre än 250 personer och som antingen har en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller en årlig balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro. Företaget skall inte ingå i en stor koncern.

Läs mer om definitionen här.

Samarbetspartners  

ALMI Företagspartner | Business Sweden |  Enterprise Europe Network | Västra Götalandsregionen | Region Halland | Västsvenska Handelskammaren

Ja, jag vill skicka in en intresseanmälan.


Ingår ditt företag i en koncern som omsätter mer än 50 miljoner EUR?

Uppskattad exportandel av total omsättning?

Din egna exporterfarenhet i år?Läs mer om våra allmänna villkor och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.