Stina Jernhed

Stina Jernhed är projektledare för Styrelselistan. Det är ett initiativ som drivs av Västsvenska Handelskammaren för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom fler jämställda styrelser i Västsverige.

Kontakta Stina om du söker kandidater till kommande styrelseuppdrag, eller om du är styrelseledamot och intresserad av att ansöka om en plats på listan.

Stina är även ansvarig för vår utbildning Young Professionals, som vänder sig till dig i början av karriären och kombinerar kompetensutveckling med nätverkande.

Vill du ha mer information om Styrelselistan eller Young Professionals så är du varmt välkommen att kontakta Stina.

meddelande till Stina