Pris Kostnadsfritt

Värde ca 40 000 kr

Frågor?


Marina Gireva Västsvenska Handelskammaren.png

Marina Gireva
031-83 59 05

Kontakta Marina Gireva om du har frågor om Exportprogrammet.

Kontakta mig

Exportprogrammet

Få tillgång till ett exceptionellt bra nätverk av internationell expertis. Du får hjälp att utveckla nya exportmarknader och möjlighet att vässa din kunskap inom internationell affärsutveckling.

Tillsammans utvecklar vi din exportstrategi och löser dina utmaningar med din internationella expansion. Programmet pågår under nio månader.

Se kommande startdatum.

Målgrupp

Exportprogrammet riktar sig till små och medelstora företag som redan idag exporterar till någon eller några marknader men som nu behöver ta nästa steg i sin internationella expansion. Läs mer om definitionen här.

LÄS MER OM INNEHÅLLET

Du blir del av en nätverksgrupp med andra företag i samma situation. Genom gemensamma diskussioner av de utmaningar som det innebär att ta sig ut på nya marknader lär ni av varandra och hittar lösningar. Nätverk leds av en internationellt erfaren samtalsledare. 5 halvdagstillfällen.

Workshops med ämnesfokus som rör ditt företags globala expansion, bland annat internationell affärsjuridik och affärskultur. 4 halvdags tillfällen.

Individuella möten med våra specialister för just ditt företags stöttning.  Detta sker genom enskilda möten tillsammans med exportrådgivare och med utgångspukt i företagets individuella behov och målsättning. 9 timmar - antal tillfällen enligt överenskommelse.

I detta steg erbjuds företag att etablera sig på en ny exportmarknad. Syftet är att öka projektdeltagarnas kunskap om den utvalda marknaden och ge möjlighet att träffa relevanta kunder och partners.

För att delta i denna aktivitet går ditt företag igenom en urvalsprocess. Några viktiga urvalskriterier är exportmognad, resurskapacitet i tid och finansiella medel, hållbarhetsfokus i produkt/tjänst och affärsmodell. Begränsat antal platser.

aktuella startdatum

Västra Götaland

Start 25 september 2024

Halland

Start mars 2025

Om Exportredo


Programmet är en del av Exportcenter Väst och finansieras av medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket, Västra Götalandsregionen och Region Halland.

ECV loggo_EU.png

Möt en deltagare

Info från Västsvenska Handelskammaren

Du måste godkänna cookies för marknadsföring för vår webblats för att se filmen.

Samarbetspartners  

ALMI Företagspartner | Business Sweden |  Enterprise Europe Network | Västra Götalandsregionen | Region Halland | Sydsvenska HandelskammarenVästsvenska Handelskammaren

Frågor kring ExportprogrammetLäs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.Vårt huvudkontor i Göteborg

Var:
Parkgatan 49, Göteborg